Összefoglaló

A beporzók, köztük a házi méhek, a vadméhek és más rovarfajok kulcsszerepet játszanak élelmiszer-termelésünkben és a mezőgazdaságban. A világpiacon értékesített árunövények háromnegyede függ tőlük valamilyen mértékben. Ennek ellenére ezek a nélkülözhetetlen rovarok komoly bajban vannak. Egyes vadon élő poszméhfajok egyedszáma például olyan drasztikusan megfogyatkozott, hogy az regionális vagy globális kihalásukhoz vezetett. A más beporzókról rendelkezésre álló adatok hasonlóan aggasztó képet festenek.

Mindez az iparszerű mezőgazdasági rendszer elhibázottságának tünete. Jelen áttekintés megerősíti az EFSA által 2013-ban azonosított kockázatokat, valamint kimutatja, hogy további veszélyek is fenyegetik a beporzókat. Sőt: a bizonyítékok abba az irányba mutatnak, hogy ezek a szerek jelentős veszélyt jelentenek a méheken kívül sok vadon élő fajra – többek között pillangókra, bogarakra és vízi rovarokra – is, melynek tovagyűrűző hatása lehet a táplálékláncban.

Eljött az ideje, hogy elismerjük: a kártevők elleni védekezésre nem fenntartható megoldás az ártalmas vegyszerek kiváltása a feltételezhetően „ártalmatlan” neonikotinoidokkal. Nagyobb erőfeszítéseket kell tenni az ökológiailag elfogadható gyakorlatok kifejlesztésére és alkalmazására.

A neonikotinoid növényvédő szerek veszélyei a környezetünkre