Civil állásfoglalás az állami földek eladásáról szóló népszavazási kezdeményezésről

Alulírott civil szervezetek támogatjuk az állami tulajdonban lévő földek sorsáról döntő népszavazási kezdeményezést, [1] hogy együtt dönthessünk ezekről a földterületekről.
Álláspontunk szerint az állami földek eladásának megakadályozása közös társadalmi érdek. Ugyanis a kormány által siettetett módon, egyeztetések nélkül elindított földárverések:

  • veszélyeztetik a magyar vidék jövőjét, azt ott élő emberek megélhetését;
  • ellehetetlenítik az ország élelmiszer-ellátását válsághelyzet esetén;
  • megfosztják a kis- és családi gazdálkodókat a földhöz jutás valódi esélyétől;
  • nagymértékű közvagyon sorsáról szóló döntések, melyek a társadalmi egyeztetés és átláthatóság teljes hiányában zajlanak;
  • tovább rontják az ökológiai gazdálkodás amúgy is kritikus helyzetét.

Mi, aláíró civil szervezetek ezért arra bátorítjuk az állampolgárokat, hogy éljenek demokratikus jogaikkal és segítsék aláírásukkal, hogy összegyűljön a népszavazás kiírásához szükséges 200 000 támogató aláírás.

Továbbá várjuk az állásfoglalásunkhoz csatlakozó további szervezetek jelentkezését a e-mail címen.

Budapest, 2016. április 1.

Jegyzetek:
[1] Az állami tulajdonban lévő földek sorsáról szóló népszavazási kezdeményezés, melyet Gőgös Zoltán nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB). Az NVB 2015. november 30-i döntésével a kezdeményezést elutasította. 2016. február 23-án az NVB döntését azonban a Kúria felülbírálta, és hitelesítette a kezdeményezést. A népszavazási kezdeményezésben feltett kérdés:  „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?”

Eddigi aláíró szervezetek:
atlatszo.hu
Cromo Alapítvány
EU ROM egyesület
Gazdapartner Szociális Szövetkezet
Greenpeace Magyarország Egyesület
Korrupcióellenes Szövetség
Levegő Munkacsoport
Védegylet Egyesület