1. A tűz- és robbanásveszély minimalizálása

Budapest, 2015. április 23. – Hárompontos intézkedési tervet javasol a Greenpeace a Budapesti Vegyiművek területén kialakult veszélyes helyzet azonnali kezelésére. Az első és legsürgősebb lépés a tűz- és robbanásveszély azonnali minimalizálása és a lakosság megfelelő tájékoztatása; a második teendő a veszélyes hulladék szakszerű elszállítása; a harmadik pedig a terület teljes megtisztítása.

A legfontosabb intézkedéseket azonnal el kell kezdeni, mert egy esetleges baleset beláthatatlan körülményekkel járna mind a lakosságra, mind a környezetre nézve; a mérgek pedig továbbra is folyamatosan jutnak a talajba és a környék levegőjébe. A Greenpeace ezért sürgős intézkedést kér Fazekas Sándor környezetért, illetve Pintér Sándor katasztrófavédelemért felelős miniszterektől, és az alábbi hárompontos intézkedési tervet javasolja: 

1. A tűz- és robbanásveszély minimalizálása

Becsült költség: 1-5 millió forint
Becsült idő: 2 hét 

Az első és legfontosabb lépés a tűz- és robbanásveszély azonnali minimalizálása. Ez néhány napon belül, a problémához képest minimális költségből megoldható lenne, és jelentősen csökkentené a katasztrófaközeli helyzet súlyosságát. Ehhez először a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak az érintett önkormányzatokkal közösen fel kell mérnie, hogy jelenleg milyen veszélyek vannak (mint például a tűzoltó felszerelések és a villámvédelem hiányos állapota, vagy a dohányzási tilalom be nem tartatása). Meg kell vizsgálni azt is, hogy mennyiben növeli a kockázatot a helyszínen folyó egyéb tevékenység, mint például a nagy mennyiségű klórgáz tárolása. A felmérés után azonnal meg kell teremteni a megfelelő tűz- és robbanásvédelmi feltételeket; a szétrepedt, nyitott hordókat pedig zárt tárolókba kell áthelyezni, hogy több veszélyes anyag ne juthasson ki belőlük. A felmért veszélyekről és kockázatokról a környéken élő lakosságot is tájékoztatni kell. 

2. A helyszínen lévő hordók szakszerű elszállítása

Becsült költség: 500 millió-1 milliárd forint
Becsült idő: 6-9 hónap

A tűzvédelmi intézkedésekkel párhuzamosan fel kell mérni, hogy a telepen lévő hordókban pontosan milyen anyagok vannak és milyen állapotban [1], mert ezen információk birtokában sokkal kisebb kockázattal lehet megkezdeni az anyagok szakszerű elszállítását. Azt is meg kell vizsgálni, hogy az ismert 2000 tonnán felül vannak-e esetleg további veszélyes anyagok a területen, ami persze jelentősen drágíthatja a költségeket. 

3. A terület megtiszítása

Becsült költség: 2-10 milliárd forint (a teljes szennyezés megismeréséig nehéz pontosabban becsülni)
Becsült idő: 5-10 év

A legnagyobb falat a rendkívüli mértékben szennyezett talaj és talajvíz megtisztítása. Bár 1,4 milliárd forintot már elköltöttek a talajvíz tisztításra 2006-tól pár éven át, ám a helyszínen kármentesítést és méréseket végző cég szerint a szennyezők átjutottak a „vízzáró rétegen”. Így szakértők szerint például a benzol és a klórbenzol koncentrációja a talaj- és a rétegvízben mára megint akár a határérték közel 100 000-szerese is lehet.

Fotók a helyszínről: 
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157649750313523/

Jegyzetek:
[1] A helyszínen tárolt anyagok csupán hulladékkód (EWC) alapján vannak besorolva, ám ezek nem adnak elegendő információt az anyagok kémiai összetételéről és veszélyességéről.
http://greenpeace.blog.hu/2015/04/17/posztapokaliptikus_allapotok_a_budapesti_vegyi_muveknel