Een groene en gezonde toekomst vraagt om duurzaam boeren

Roep de politiek op onze natuur niet te laten stikken!

Teken de petitie voor duurzame landbouw

📈 De stikstofuitstoot in Nederland is al bijna vijftig jaar te hoog en deze moet zo snel mogelijk omlaag om onze kostbare natuur te redden.

🐓 Dit komt vooral door de enorme bergen mest van de miljoenen koeien, varkens en kippen in ons land. Hierdoor raakt onze lucht, water en bodem vervuild.

👩🏽‍🌾 De oplossing: duurzame landbouw, met veel minder dieren. Dat pakt ook meteen de klimaatcrisis aan, het dierenleed in de veehouderij en de natuurverwoesting voor de productie van veevoer in landen als Brazilië.

Wat is het probleem?

Te veel stikstof verstikt letterlijk onze natuur
Unieke natuur staat op veel plekken in Nederland ernstig onder druk. Sommige planten, dieren en insecten dreigen voorgoed te verdwijnen. Op sommige plekken is de natuur zelfs al onherstelbaar beschadigd. Boswachters komen dan ook massaal in actie en ook natuurliefhebbers zien hoe de natuur steeds eentoniger en stiller wordt. Een decennialange te hoge stikstofuitstoot is daar een van de grootste oorzaken van. Hoewel de overheid verplicht is onze natuur te beschermen heeft zij jarenlang nagelaten de stikstofuitstoot voldoende terug te dringen. Terwijl dat een keiharde noodzaak is om de meest kwetsbare natuur, onze lucht, ons water en de biodiversiteit gezond te houden.

De mens en de natuur
Gezonde natuur is cruciaal voor ons welzijn en een voorwaarde voor een vitale landbouw en gezond voedsel. Want de natuur is het huis voor bijen, andere insecten en vogels, die verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van onze voedselgewassen en de bestrijding van plaaginsecten. Gezonde natuur is bovendien onze grootste bondgenoot tegen klimaatverandering. Bomen en planten bieden ons verkoeling tijdens een hittegolf. Verlies en aftakeling van de natuur heeft dan ook grote gevolgen voor ons als mens. Herken de natuurschade als gevolg van stikstof in deze natuurgids.

Wat is de oorzaak?

De veehouderij als grootste aanjager van de stikstofcrisis
Nederland stoot gemiddeld vier keer zo veel stikstof uit als andere Europese landen. De landbouw, en dan vooral de veehouderij met zo’n 115 miljoen dieren, is verantwoordelijk voor 62 procent van de nationale stikstofuitstoot die neerdaalt op onze beschermde natuur. Dat komt door de enorme berg mest van deze miljoenen dieren, waardoor onze lucht, bodem en water worden vervuild.

De natuur en onze gezondheid
De te hoge stikstofuitstoot heeft ook gevolgen voor de luchtkwaliteit. Het aantal schadelijke deeltjes dat we inademen neemt toe omdat er meer fijnstof en stikstofoxiden in de lucht komen. Fijnstof (met name uit de veeteelt) is schadelijk voor onze luchtwegen, hart en bloedvaten. Verontreinigde lucht kan leiden tot hart- en vaatziekten. Miljoenen dieren op een kluitje zorgen ook voor risico’s op besmettelijke ziektes als hepatitis E, Q-koorts en vogelgriep. De industriële veehouderij is dan ook een ongezonde sector voor omwonenden én voor veehouders zelf.

Bullshitbingo

‘Stikstof is juist goed voor de natuur’ of ‘We kunnen de stikstofcrisis tegengaan met technische oplossingen’. Het zijn veelgehoorde ‘bullshit’-argumenten in het stikstofdebat. Wil jij goed voorbereid de discussie aan? Klik dan hier verder voor feiten, fabels en de grootste misvattingen rondon de stikstofcrisis.

Wat is de oplossing?

Duurzame landbouw voor een eerlijke en gezonde toekomst
Het moet dus anders. Na jarenlang getreuzel moet de overheid nu eindelijk inzetten op een oplossing die meerdere problemen het hoofd biedt: een omslag naar duurzame landbouw. Waarin meer boeren met minder dieren een goede boterham kunnen verdienen. Dat pakt niet alleen de natuurcrisis aan, maar ook de klimaatcrisis en het voorkomt de natuurverwoesting in landen als Brazilië waar nu soja wordt geteeld voor veevoer. 

Het belang van duurzame landbouw
De stikstofcrisis is slechts één van de vele symptomen van het huidige landbouwsysteem. Willen we voorkomen dat we de komende jaren van crisis naar crisis blijven hoppen, is de enige oplossing een omslag naar duurzame landbouw. Écht duurzame landbouw werkt met respect voor dier, natuur en biodiversiteit. Het zorgt voor gezond, meer plantaardig voedsel, draagt niet bij aan ontbossing elders en beschermt de bodem, het water en het klimaat doordat de veestapel drastisch krimpt. Mensen staan daarin centraal: boeren, consumenten en producenten. En dus niet de grote bedrijven die nu bepalen wat we eten.

Wat kunnen we hieraan doen?

Druk op de overheid!
De overheid heeft jarenlang nagelaten actie te ondernemen. We kunnen niet langer wachten, we moeten echt aan de slag om de natuur te beschermen. Help mee, samen kunnen we druk zetten op de overheid om de natuur te beschermen én boeren een eerlijk en duurzaam toekomstperspectief te bieden.

Teken de petitie voor duurzame landbouw

De handtekeningen worden in het voorjaar 2024  overhandigd aan de politiek. Laat ook je stem horen voor het beschermen van onze natuur en de omslag naar duurzame landbouw. Elke stem telt!

Rechtszaak natuurbescherming

De overheid heeft decennialang nagelaten onze natuur voldoende te beschermen. Juist daarom is Greenpeace Nederland in 2023 naar de rechter gestapt. Die rechtszaak is het laatste redmiddel om de meest kwetsbare natuur te redden waar wij volledig van afhankelijk zijn.

Alles over stikstof

Wie heeft er baat bij het huidige landbouwsysteem? Lees verder op de ‘Alles over stikstof’-pagina hoe een handjevol bedrijven met hulp van de overheid de macht in handen heeft.

Zo draag jij bij aan de omslag naar duurzame landbouw: