Duurzame landbouw is de oplossing voor de stikstofcrisis

De stikstofcrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de landbouw zoals we die in Nederland kennen niet houdbaar is.

Teken de petitie voor duurzame landbouw

📈 De stikstofuitstoot in Nederland is al bijna vijftig jaar te hoog en deze moet zo snel mogelijk omlaag om onze kostbare natuur te redden.


🐓 Dit komt vooral door de enorme bergen mest van de miljoenen koeien, varkens en kippen in ons land. Hierdoor raakt onze lucht, water en bodem vervuild.


👩🏽‍🌾 De oplossing: duurzame landbouw, met veel minder dieren. Dat pakt ook meteen de klimaatcrisis aan, het dierenleed in de veehouderij en de natuurverwoesting voor de productie van veevoer in landen als Brazilië.

Gevolgen stikstofuitstoot voor de natuur

Stikstof is de sluipmoordenaar van kwetsbare natuur: onze natuur verstikt letterlijk onder de enorme hoeveelheid. Het gevolg is dat het steeds stiller en eentoniger wordt; de biodiversiteit stort in. 

Voorbeelden van habitattypen die ernstig onder druk staan, zijn veengebieden zoals de Alde Feanen in Friesland. Ook oude eikenbossen en heischrale graslanden op de Veluwe dreigen te verdwijnen. In totaal zijn er 21 habitats die al in 2025 ernstig beschadigd kunnen raken en zelfs kunnen verdwijnen. 

Verlies en aftakeling van de natuur heeft ook gevolgen voor ons. De mens is onderdeel van de natuur. Gezonde natuur is onze beste bondgenoot tegen klimaatverandering, noodzakelijk voor schone lucht en voldoende schoon drinkwater, cruciaal voor een gezonde leefomgeving en een voorwaarde voor een vitale landbouw en gezond voedsel.

Vooral de veehouderij is sector met grote stikstofuitstoot

De landbouw, en dan vooral de veehouderij, is verantwoordelijk voor zo’n 62 procent van de nationale stikstofuitstoot die neerslaat op beschermde natuur in Nederland. De meeste uitstoot in de landbouwsector komt niet van een handjevol boerenbedrijven. Het zijn alle bedrijven samen die te veel uitstoten. Daarom is er een ander landbouwsysteem nodig: duurzame landbouw met veel minder dieren – en een goed verdienmodel voor de boer.

Wat is duurzame landbouw?

Duurzame landbouw werkt met respect voor de natuur en biodiversiteit. Het zorgt voor gezonde landbouw en gezond voedsel. Het beschermt de bodem, het water en het klimaat. Het vervuilt het milieu niet met chemische stoffen of genetisch gemanipuleerde gewassen. En het plaatst mensen en boeren – consumenten en producenten, in plaats van de bedrijven die nu ons voedsel controleren – in het hart ervan.

duurzame landbouw = beter boeren

Beter Boeren | Tineke van den Berg

Op de biodynamische Stadsboerderij in Almere stopt dat niet bij de productie van voedsel. Er wordt van alles georganiseerd om bewoners uit de stad actief te betrekken bij het boerenwerk. Je kunt zelfs op de boerderij wonen!

Beter Boeren | Welmoed Deinum

Ze is waarschijnlijk de bekendste boerin van Instagram en omstreken: Welmoed Deinum. In deze aflevering van Beter Boeren vertelt ze over het leven en werken op De Graasboerderij. Volg haar op Instagram voor een bijzonder leuk inkijkje in het dagelijkse boerenleven. 💚

Beter Boeren | Joanne Malotaux

Hoe maken we de wereld mooier? Die vraag stelden Joanne Malotaux en haar partner zichzelf. Het antwoord was het oprichten van Burgerboerderij De Patrijs. Daarmee dragen ze bij aan gezonde, duurzame landbouw én een mooier landschap. Win-win dus! 

Zo draag jij bij aan de omslag naar duurzame landbouw: