Joris Thijssen: “Eerlijke prijs voor boeren en een omslag in de landbouw is de weg vooruit. We moeten zoveel mogelijk boeren behouden die met een duurzamer product en minder dieren een goede boterham kunnen verdienen.”

>>>> Lees update onderaan dit bericht: ‘Reactie Joris Thijssen op LTO-brief’

10 juni 2020, Amsterdam – Greenpeace directeur Joris Thijssen biedt zich aan als nieuwe voorzitter van LTO. De organisatie die opkomt voor de belangen van boeren, roept minister Schouten op het advies van de commissie Remkes op de stikstofcrisis te negeren. Volgens Thijssen leidt de huidige inzet van LTO tot een doodlopende weg en moet de omslag in de landbouw zo snel mogelijk worden ingezet. In zijn sollicitatiebrief stelt hij bijzonder geïnteresseerd te zijn om voor de belangen van de boer op te komen en samen voortvarend aan de slag te gaan. De natuur- en klimaatcrisis en de prangende stikstofcrisis dwingen volgens hem de nodige transitie af in de landbouw en vindt hij dat het de hoogste tijd wordt dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.  

Met het vertrek van Marc Calon is LTO op zoek naar een nieuwe voorman. De Nederlandse landbouw staat voor een enorme uitdaging. De stikstofuitstoot moet binnen een termijn van tien jaar worden gehalveerd en de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 65% worden teruggebracht. In zijn motivatiebrief benadrukt Thijssen dat de sociaal economische positie van de boer moet worden versterkt en dat het cruciaal is zoveel mogelijk boeren en telers te behouden.

Thijssen: “De oproep aan minister Schouten om het advies van commissie Remkes te negeren is tekenend voor de rol die LTO zich de afgelopen jaren heeft aangemeten. Na de coronacrisis teruggaan naar het oude systeem zou rampzalig zijn. Alle zeilen moeten worden bijgezet om ons landbouwsysteem drastisch te hervormen. We zullen veel minder vlees en zuivel moeten produceren en consumeren om de klimaat- en natuurcrisis het hoofd te kunnen bieden. In deze rol zou ik aanjager willen zijn van de nodige omslag naar ecologische landbouw en krimp van de veestapel. Ook zou ik de minister van LNV willen bijstaan om de spelregels op de markt te veranderen zodat de positie van de boer en teler in de keten wordt versterkt en hij een eerlijke prijs krijgt voor een duurzamer product.”

Minister Schouten biedt boeren op dit moment te weinig ruggesteun in haar aanpak van de stikstofcrisis vindt Thijssen. Zijn handen jeuken om de lobbystrategie van LTO nieuw leven in te blazen. “Er is een grootschalig omslagfonds nodig om boeren te steunen in het verkleinen van hun veestapel, sluiten van kringlopen en uitfaseren van kunstmest en krachtvoer en bestrijdingsmiddelengebruik. We kunnen zelfs toewerken naar een klimaatneutraal en dus gezond landbouwsysteem in 2050. Uit een analyse van Greenpeace blijkt zelfs dat de omslag in de landbouw haalbaar en betaalbaar is. Sterker nog, het levert de maatschappij miljarden op.”

Update woensdag 10 juni 18.15 uur:

Reactie op de brief van LTO naar aanleiding van de sollicitatie van Greenpeace directeur Joris Thijssen voor de functie van voorzitter.

Joris Thijssen: “De uitnodiging voor een persoonlijk gesprek neem ik graag aan. Greenpeace neemt júíst verantwoordelijkheid om Nederland en de landbouwsector klaar te maken voor de toekomst. Kijk naar onze inzet in het Energieakkoord en recent het Noordzeeakkoord. En we hebben het lef om het Klimaatakkoord, wat ver onder de maat was, af te wijzen. Als we kijken naar de cijfers komt LTO nu niet op voor de belangen van boeren: In 2018 leefde 38% van de boeren onder de lage-inkomensgrens en de boerenstand is bijna gehalveerd sinds het jaar 2000. Het Betaalbaar Beter Boerenplan van Greenpeace laat bovendien zien hoe boeren op een sociaal verantwoorde manier ondersteund kunnen worden in de omslag naar een toekomstbestendig landbouwsysteem en op welke manier er kan worden toegewerkt naar een goed verdienmodel voor de boer. Greenpeace en de boeren delen hetzelfde belang. Door nu de omslag te maken, wordt de Nederlandse landbouw de oplossing voor onze klimaat- en natuurcrisis in plaats van een probleem.”

Voor meer informatie:

Contact: Persvoorlichter Greenpeace: [email protected] – 06 – 270 00 063