Donderdag 6 oktober 2022 bespreekt de Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Waterstaat de toekomst van de luchtvaart in Nederland in het commissiedebat Luchtvaart. Het belooft een historisch debat te worden. Het taboe is doorbroken. Er wordt afscheid genomen met het historische groeibeleid en een eerste stap gezet om de luchtvaart binnen de natuurlijke grenzen van de samenleving te brengen. De Minister zet moedig de eerste stap met het krimpbesluit. Voor de integrale oplossing, zoals het coalitieakkoord belooft, is echter meer nodig. Wij vragen daarom om het volgende:

  • Steun het krimpbesluit van de Minister om geluidsoverlast aan te pakken en het aantal vliegbewegingen op Schiphol terug te brengen.
  • Scherp de hoofdlijnenbrief aan tot een daadwerkelijk integrale aanpak van de grote uitdagingen waar de luchtvaart voor staat: geluid, ultrafijnstof en gezondheidseffecten, stikstof, klimaatverandering en arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.
  • Roep de overheid op zich als actief aandeelhouder van zowel KLM als Schiphol Group op te stellen en de partijen gedegen maatschappelijk verantwoord beleid te laten voeren.

download pdf