Woensdag 15 februari spreekt de commissie Economische Zaken en Klimaat over de aanpak van de klimaatcrisis. De keuzes die nu gemaakt worden bepalen of onze planeet voor iedereen leefbaar blijft. Op de agenda van het commissiedebat Klimaat & Energie staat de kabinetsreactie op het rapport over een eerlijk koolstofbudget voor Nederland van het New Climate Institute. Door een eerlijk koolstofbudget te omarmen kan Nederland haar verantwoordelijkheid nemen in de klimaatcrisis.

Wij hopen aandacht voor onderstaande vragen, die we in deze brief verder toelichten:

  1. Ziet de minister ook dat het noodzakelijk is dat elk land, dus ook Nederland, haar klimaatambitie aanscherpt om het doel van 1,5 graad te halen?
  2. Hoe geeft Nederland invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs (waaronder common but differentiated responsibilities) dat Nederland klimaatdoelen moet opstellen op basis van haar historische uitstoot en vermogen om de uitstoot terug te dringen?
  3. Waarom vindt de minister enkel sneller reduceren dan het wereldwijde gemiddelde een voldoende eerlijke bijdrage voor Nederland aan het 1,5 graad doel?
  4. Klopt het dat het Nederlandse doel van 55% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 neerkomt op een reductie van minder dan 43% ten opzichte van 2019, terwijl dat percentage volgens het IPCC de gemiddelde reductie is die wereldwijd nodig is om met 50% kans binnen 1,5 graad te blijven?
  5. Wat is het belang van een koolstofbudget, dat de totale hoeveelheid broeikasgassen weergeeft die nog uitgestoten kan worden om binnen een bepaald klimaatdoel te blijven?
  6. Hoe kan Nederland haar uitstoot voor 2040 naar nul te brengen?

download pdf