Tata Steel vervuilt de leefomgeving, het klimaat en de natuur. De staalfabriek vormt een direct risico voor de gezondheid van omwonenden. Greenpeace eist dat de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel per direct sluiten.

Protest against the Pollution of the Tata Steel Factory in the Netherlands. © Marten  van Dijl / Greenpeace
Op 24 juni kwam Greenpeace massaal in actie op het terrein van staalfabriek Tata Steel © Marten van Dijl / Greenpeace

Waarom voert Greenpeace actie tegen Tata Steel?

Niemand zou zich zorgen hoeven te maken of de plek waar je woont wel veilig is. Maar mensen die naast Tata Steel wonen hebben die zorgen wél. Er is al vaak bewezen dat de uitstoot van de staalfabriek volwassenen en kinderen ziek maakt. En uit de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel komen regelmatig gifwolken.

Daarnaast is de staalfabriek ook nog eens een ramp voor de natuur en het klimaat. Tata Steel pompt jaarlijks 11,3 megaton CO2 de lucht in, wat gelijk staat aan 8% van de totale uitstoot in Nederland. Daarnaast is het de grootste uitstoter van stikstof in ons land.

Hoe ongezond is het om naast Tata Steel te wonen?

De omgeving van Tata Steel is één van de meest ongezonde plekken waar je in Nederland kunt wonen. De kans op longkanker is hier tot 51% hoger. De te hoge concentratie lood in het stof van Tata Steel kan voor blijvende hersenschade zorgen, vooral bij jonge kinderen. Naast PAK en zware metalen heeft de regio rond Tata Steel te maken met extreem hoge concentraties fijnstof, de hoogste in Nederland. Dit kan onder andere leiden tot hart- en vaatziekten.

Huisarts Luc is werkzaam in omgeving van Tata Steel en maakt zich zorgen om de gevolgen van de staalfabriek:

Waarom grijpt de overheid niet in tegen Tata Steel?

Ondanks alle gevaren voor 150 duizend mensen in de omgeving (!), doet de overheid weinig om de schade van Tata Steel binnen de perken te houden. Met een intensieve lobby en de een na de andere rechtszaak houdt Tata Steel effectieve maatregelen tegen. Met als gevolg dat zelfs de meest ziekmakende fabrieksonderdelen – die allang verouderd zijn-  nog jaren open mogen blijven. 

Wat wil Greenpeace bereiken bij Tata Steel?

We willen dat de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel snel gesloten worden. De overheid dient de basisvoorzieningen te beschermen voor een gezond leven. De lucht die we inademen is daarin nummer 1. De kankerverwekkende gifwolken van Tata Steel moeten gestopt worden.

Een voorbeeld van een kankerverwekkende gifwolk uit een van de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel. © FrisseWind.nu

Jij kunt ons helpen! Al meer dan 35 duizend mensen tekenden de petitie. Zet je jouw naam er ook bij?

Hoe wil Greenpeace hun doel met Tata Steel bereiken?

We verwachten niet dat Tata Steel eigenhandig gaat besluiten de meest ziekmakende onderdelen te sluiten. De overheid zal dat moeten afdwingen.

Dus wijzen we allereerst Heijnen op haar verantwoordelijkheid. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is eindverantwoordelijk voor handhaving op grote vervuilers. Ze heeft genoeg opties om de ziekmakende onderdelen te sluiten.

Ten tweede willen we ervoor zorgen dat de omgevingsdienst, die Tata Steel namens de provincie moet controleren, zijn functie ook echt uitvoert. De omgevingsdienst is zwaar onderbezet. Er is te weinig geld, en er zijn niet genoeg mensen en middelen. Daardoor gaan overtredingen van Tata Steel ongestraft voorbij, ondanks hun gevaar voor de gezondheid.

Met ‘Spot de Gifwolk’ hielpen we de omgevingsdienst een handje. Samen met de omwonenden van Frisse Wind.nu rapporteerden we al 224 gifwolken aan de omgevingsdienst. 

Moet Tata Steel van Greenpeace dicht?

Dat hoeft niet, als Tata Steel staal gaat maken binnen de grenzen van een gezonde leefomgeving en een gezond klimaat. Dat kunnen ze waarmaken, door op de korte termijn veel meer in te zetten op recycling

Tata Steel maakt maar voor 15 tot 20% gebruik van schroot als grondstof voor staalproductie, terwijl dat in Europa gemiddeld 56% bedraagt en in de VS nog veel meer. Voor staalproductie uit schroot – recycling van staal dus – is veel minder energie nodig.

Ook de Tweede Kamer wil dat de zware industrie veel minder grondstoffen gaat gebruiken en meer gaat inzetten op hergebruik. In 2030 moet de helft van de staalproductie van Tata Steel gerecycled zijn.

Buiten dit alles, blijft het belangrijk dat de meest vervuilende onderdelen nog veel eerder dicht gaan, anders zitten omwonenden nog jarenlang in de ellende. 

Heeft Greenpeace al resultaten behaald?

Het allerbelangrijkste is dat we, dankzij de samenwerking met omwonenden zoals FrisseWind.nu, de stem van mensen in de omgeving konden versterken. De druk op Tata Steel is inmiddels groot. Steeds meer mensen én politici zijn hun geduld verloren.

De omgevingsdienst heeft het toezicht op de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel verscherpt. Er wordt onderzoek gedaan naar het intrekken van de vergunning.  

En Tata Steel is terug naar de tekentafel wat betreft zijn toekomstplannen. Na de zomer komen ze met een ander plan dat waarschijnlijk veel meer zal inzetten op recycling van staal. 

Gaat Greenpeace nog meer actie voeren tegen Tata Steel?

De actie op 24 juni was vreedzaam, groots en maakte onze boodschap heel duidelijk: Sluit de meest ziekmakende onderdelen. Als de overheid niet snel ingrijpt om deze onderdelen te sluiten, dan komen wij zeker terug.