Op 31 mei 2021 stuurde Greenpeace NL een brief aan informateur mw. Hamer. In de brief geven we aan welke drie cruciale punten er straks in het regeerakkoord moeten staan om de klimaat- en natuurcrisis stevig aan te pakken: 

  • 65% CO2-reductie in 2030 in klimaatwet
  • De uitstoot van stikstof snel verminderen
  • Stevige aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie

Lees de volledige brief aan de informateur: drie cruciale punten voor in het regeerakkoord