Greenpeace wenst in het licht van de naderende afronding van de formatie zoveel mogelijk te voorkomen dat een juridische procedure alsnog noodzakelijk wordt, omdat de voortgaande achteruitgang van beschermde natuur onvoldoende wordt tegengegaan. Het memo, opgesteld door onze jurist, beoogt meer duidelijkheid te scheppen over het juridische kader voor de toetsing van de juridische houdbaarheid van de aankomende plannen.