In deze brief aan de Tweede Kamer delen we o.a. onze zorgen of de nieuwe plannen van het kabinet wel snel genoeg zullen worden uitgevoerd om de meest urgente kwetsbare natuur te beschermen. Ook vragen we om een lange termijn doelstelling waarin alle stikstofgevoelige natuur hersteld is.

Daarnaast willen we voorkomen dat een groot deel van het budget dat nu wordt vrijgemaakt om uit de natuurcrisis te komen terecht komt bij de Rabobank. Het kan niet zo zijn dat deze bank die met zijn leningen heeft bijgedragen aan de schaalvergroting en intensivering – en daarmee aan de stikstofproblematiek – ook een aanzienlijk deel van de nieuwe stikstofbudgetten ontvangt.