Overzicht met ‘laaghangend fruit’ voor stikstofmaatregelen in de veehouderij

Nederland kent de hoogste uitstoot van stikstof per hectare van alle EU-landen. Te veel stikstof is slecht voor de natuur. Allerlei soorten nemen erdoor in aantallen af; van nuttige schimmels in de bodem tot aan dassenpopulaties. Daarom moet de stikstofuitstoot snel naar beneden.

Greenpeace heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd een overzicht te schetsen van maatregelen die de stikstofuitstoot in de veehouderij naar beneden brengen en op korte termijn in te voeren zijn.

Het zijn maatregelen die (bijna allemaal) met relatief weinig inspanningen kunnen worden genomen en die voor het einde van 2025 effectief kunnen zijn. In de samenvattende tabel (p. 19) is weergegeven of de maatregelen bijdragen aan integrale duurzaamheid of niet, en of ze een lock-in risico met zich meebrengen.

Download het onderzoeksrapport.

download pdf