“Uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren”, die dringende oproep komt van een brede alliantie van maatschappelijke partijen aan het te formeren nieuwe kabinet. “Zet komende jaren stevig in op uitvoering, realisatiekracht en duidelijke keuzes ten behoeve van de klimaat- en energietransitie in Nederland”.

Pleidooi van maatschappelijke alliantie van partijen t.b.v. de formatie

download pdf