Greenpeace Nederland stuurde op 21 april 2022 een brief naar de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mw. Schreinemacher over een dreigende olieramp door de FSO Safer.
De olietanker FSO Safer ligt op dit moment voor de kust van Jemen met naar schatting 1,1 miljoen vaten olie aan boord (ruim 140.000 ton). Door de aanhoudende oorlog is de tanker niet onderhouden. Het is ‘out of class’ en daardoor onverzekerd. Het is een tikkende tijdbom.

In de brief verwelkomen we de pledging conferentie die Nederland op 11 mei 2022 onder de Verenigde Naties organiseert en de 8 miljoen USD die Nederland heeft toegezegd om deze ramp te voorkomen. Dit is een belangrijke eerste stap. We hopen dat andere landen dit voorbeeld volgen. We roepen de minister op om alles te doen wat in haar macht ligt om op 11 mei voldoende geld bijeen te hebben.