Het Probleem

Er zijn te weinig regels die de wereld en haar bewoners tegen de hebberigheid van grote vervuilers beschermen. Grote vervuilers, zoals oliemaatschappijen, plastic-producenten en kolencentrales, krijgen nog alle ruimte om te winnen en produceren. De kosten voor de natuur spelen geen rol in deze, alleen economisch gewin. Ook luchtvaartmaatschappijen mogen blijven groeien, ondanks toenemende overlast, vervuiling en milieuschade. Fossiele bedrijven hebben zo ontzettend veel macht én houden duurzame verandering moedwillig tegen.

Lees meer

De Oplossing

Grote, vervuilende bedrijven behouden deze macht als wij roerloos toekijken. Het is de hoogste tijd om ons uit te spreken voor rechtvaardigheid. Voor onze natuur en voor de miljoenen mensen die nu lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Nu moeten we ‘nee’ en ‘stop’ zeggen. En wel met zoveel mogelijk mensen tegelijk. Samen kunnen we de desastreuze gevolgen van klimaatverandering tegengaan. Met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek checken we onze feiten, met gedurfde acties komen we vreedzaam in verzet. Doe je mee?

Lees meer