De aarde heeft altijd warmere en koudere periodes gekend. De situatie waarin we nu leven is echter anders: wij mensen blijken in staat om klimaatverandering flink te beïnvloeden door op grote schaal fossiele brandstoffen te verbranden.

We moeten nu onze wereldwijde CO2-uitstoot terugdringen. Alleen dan kunnen we de temperatuurstijging nog beperken tot 2 graden Celsius. Volgens het Internationaal Energie Agentschap is dat de maximale grens is om catastrofale klimaatverandering te voorkomen.

Grote gevolgen, nu en later

Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst. Nu al veroorzaakt de opwarming van de aarde schade aan ecosystemen en vallen er slachtoffers. Gletsjers smelten, poolijs verdwijnt, de zeespiegel stijgt, koraalriffen verbleken en hevige droogten veroorzaken honger en oorlog.

Fossiele vervuilers: steenkool en (Noordpool)olie

Als we alle overgebleven fossiele brandstoffen opstoken, wordt de planeet onleefbaar. De overgang naar duurzame energie is dringender dan ooit. Toch speuren machtige oliegiganten naar nieuwe voorraden in de meest kwetsbare gebieden ter wereld.

De Noordpool is een van die gebieden. Gazprom aast op de olie onder het ijs. Een gevaarlijke onderneming met grote risico’s op ongelukken. De barre weersomstandigheden maken het onmogelijk om de eventuele vervuiling weer op te ruimen.

Nog een grote vervuiler is steenkool. Toch gaat wereldwijd de bouw van nieuwe kolencentrales gewoon door. In Nederland gaan drie nieuwe kolencentrales open. Deze centrales stoten soms per stuk evenveel CO2 uit als 2 miljoen auto’s. Wel lijkt in bijvoorbeeld China de grootste piek in het bouwen van nieuwe centrales achter de rug en daalt daar het kolenverbruik.

Als bedrijven en overheden echt werk zouden maken van energiebesparing en schone energie, hebben we die kolen en Noordpoololie helemaal niet nodig.

Kernenergie is geen optie

Kernenergie is geen duurzaam alternatief. De techniek is duur en brengt een enorm risico met zich mee. Tsjernobyl en Fukushima zijn nog steeds niet hersteld van de rampen die daar plaatsvonden. Zelfs als alles goed gaat, leveren kerncentrales een enorme berg hoogradioactief afval op dat niet veilig opgeslagen kan worden. Dat kernafval ook nog eens als grondstof kan worden gebruikt voor kernwapens, is een beangstigend scenario.

Veeteelt en klimaatverandering

Wereldwijd stijgt de vraag naar en productie van dierlijke producten. Dat is simpelweg niet houdbaar. Ook bij de teelt van landbouwgewassen en het houden van vee komen grote hoeveelheden CO2, methaan en lachgas vrij. Deze gassen dragen aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde. Vlees en zuivel zijn de grootste boosdoeners.