Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Sygnatariusze:

1.     Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

2.     Maria Huma, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

3.     Kamila Musiatowicz, Fundacja Alter eko

4.     Agnieszka Sadowska-Konczal, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

5.     Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny

6.     Tobiasz Adamczewski, Fundacja WWF Polska

7.     Piotr Barczak, European Environmental Bureau

8.     Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

9.     Piotr Rymarowicz, Towarzystwo na rzecz Ziemi

10.  Jacek Schindler, Stowarzyszenie Nowa Idea

11.  Wioletta Nowak, Rudziane Razem

12.  Małgorzata Grabowska-Snarska, Stowarzyszenie OKOLICA

13.  Tomasz Wojciechowski, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

14. Magdalena Figura, Fundacja Greenpeace Polska