Zielony formularz wsparcia Greenpeace

Na ulicach i osiedlach polskich miast można spotkać naszych przedstawicieli (fundraiserów), których praca polega na poszukiwaniu osób gotowych do wspierania Greenpeace regularnymi darowiznami. Razem z osobami zainteresowanymi comiesięcznymi dotacjami wypełniają oni zielony formularz dotacji na rzecz fundacji – tzw. polecenie zapłaty.

Zgoda na regularne obciążenie konta dotacjami udzielana jest w trzech egzemplarzach (dla Darczyńcy, jego banku i dla Greenpeace).

Fundraiserka

Co się dzieje dalej z formularzem?

Wypełnione formularze są dostarczane do biura Greenpeace, skąd – po wpisaniu do bazy – są wysyłane do banku w celu autoryzacji (czyli weryfikacji wszystkich danych przez bank Darczyńcy). Gdy formularz pozytywnie przejdzie bankowy proces sprawdzania poprawności danych, regularne dotacje są automatycznie uruchamiane na zasadzie polecenia zapłaty. Darczyńca nie musi się dodatkowo kontaktować z bankiem, by autoryzować darowizn

W jaki sposób działa polecenie zapłaty?

Po bankowej weryfikacji zielonego formularza wsparcia Greenpeace, na koncie Darczyńcy zostaje ustawione comiesięczne wsparcie w wysokości wskazanej w formularzu. Wpłaty są pobierane co miesiąc. W przypadku, gdy na koncie nie będzie środków, bank może próbować ponownie pobrać dotację.

Jak sprawdzić, czy comiesięczne dotacje są przelewane?

Wszystkie operacje wykonane poprzez polecenie zapłaty są widoczne na wyciągu bankowym lub w historii konta bankowego Darczyńcy.

Plusy wspierania poprzez zielony formularz polecenia zapłaty:

Więcej o usłudze Polecenia Zapłaty przeczytasz TUTAJ.

Czy można zmienić warunki pobierania dotacji na rzecz Greenpeace?

Dotowanie Greenpeace jest dobrowolne, dlatego w każdej chwili możesz zmienić jego warunki. Aby to zrobić, skontaktuj się z naszym biurem, pisząc na adres [email protected]