Greenpeace apeluje o jak najszybsze zniesienie wprowadzonego w związku z pandemią Covid całkowitego zakazu organizowania pokojowych demonstracji.

Od ponad dwóch miesięcy jesteśmy wszyscy pozbawieni jednej z naszych podstawowych wolności – wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Rząd zawiesił możliwość korzystania z tej wolności w związku z pandemią Covid-19. Od wystąpienia pandemii mijają tygodnie, w  kolejnych etapach nasze życie społeczne i gospodarcze wraca do względnej stabilizacji. Stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa, możemy już z powrotem bywać w centrach handlowych, chodzić do lasów i parków, korzystać z obiektów sportowych, uczestniczyć w ceremoniach religijnych, ale wciąż nie możemy skorzystać z gwarantowanego w konstytucji prawa do publicznego i grupowego demonstrowania naszych poglądów. Rząd potwierdził poprzednio obowiązujący zakaz rozporządzeniem z 16 maja 2020 r. Budzi to poważne wątpliwości i każe zadać pytanie, czy podstawą utrzymywania zakazu jest na pewno walka z pandemią, czy może chęć ograniczenia naszego prawa do protestu.

Pandemia Covid uświadomiła wielu ludziom, jak bardzo wrażliwy na kryzysy jest system, w którym żyjemy. Coraz więcej osób widzi – jeszcze mocniej niż do tej pory – konieczność zmiany tego systemu, konieczność lepszej ochrony przyrody, konieczność budowy bezpiecznego i sprawiedliwego systemu żywnościowego, konieczność ochrony klimatu. Niestety polski rząd utrudnia obywatelkom i obywatelom możliwość publicznego wyrażenia, jak bardzo tych zmian potrzebujemy. Ta sytuacja jest nie do zaakceptowania!

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego o pilnie rozważenie poluzowania całkowitego zakazu organizacji zgromadzeń. Rzecznik przypomniał, że zakaz ten narusza istotę wolności zgromadzeń, co budzi wątpliwości konstytucyjne. Greenpeace w pełni podziela stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich  i również oczekuje umożliwienia obywatelom i obywatelkom organizowania pokojowych demonstracji i uczestniczenia w nich, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wymuszonymi przez trwającą pandemię.