Energia odnawialna (OZE) jest coraz tańsza i już teraz, w Polsce jej wytwarzanie może kosztować mniej niż wytwarzanie energii z węgla. Wymówki naprawdę się skończyły – jeśli kogoś nie przekonywały mocne przecież argumenty o konieczności ochrony klimatu czy ludzkiego zdrowia, to muszą do niego dotrzeć argumenty ekonomiczne, które są po stronie czystych rozwiązań. Ponadto odnawialne źródła pozwalają odebrać energetykę wielkim koncernom i oddać ją w ręce setek tysięcy obywateli. Polska ma ogromny potencjał produkcji energii ze słońca czy wiatru oraz rozwijania efektywności energetycznej. Wszędzie na świecie rozwój energetyki odnawialnej prowadzi do wzrostu gospodarczego, uniezależnienia od importu paliw kopalnych, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenia setek tysięcy nowych, trwałych miejsc pracy.