Grupa aktywistek i aktywistów Greenpeace w piątkowe popołudnie wspięła się na dźwig budowlany, znajdujący się nieopodal Pałacu Kultury i Nauki. Rozwiesili piętnastometrowy transparent z hasłem “Nie jesteśmy same” i dużą czerwoną błyskawicą – symbolem oddolnej inicjatywy #StrajkKobiet. Pokojowa akcja aktywistek i aktywistów Greenpeace to wyrażenie poparcia dla protestujących i sprzeciw wobec prób odebrania kobietom ich fundamentalnych praw. Akcja odbyła się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

– Podobnie jak osoby protestujące w całej Polsce, my też czujemy gniew. Nie możemy bezczynnie patrzeć, jak kobietom mieszkającym w naszym kraju odbiera się fundamentalne prawa człowieka i odziera je z godności. Wszystkim osobom, które cierpią i będą cierpieć z powodu odebrania im prawa do wyboru, chcę dzisiaj powiedzieć: nie jesteśmy same! –  mówi Wioletta Smul, jedna z aktywistek rozwieszających transparent na dźwigu. 

Greenpeace podkreśla, że orzeczenie z 22 października 2020roku narusza prawa człowieka*, skazując tysiące kobiet w Polsce na cierpienia. Organizacja, która na co dzień działa na rzecz środowiska i klimatu, tak tłumaczy zaangażowanie w obronę praw kobiet:

– Na co dzień działamy na rzecz środowiska. Jednocześnie jesteśmy świadome i świadomi tego, że nie da się budować lepszego, przyjaznego ludziom i przyrodzie świata bez troski o prawa człowieka. Systemowa przemoc, ta dotycząca osób, ale także przyrody i środowiska, często ma te same korzenie. Wynika z systemu społeczno-gospodarczego, który oparty jest na nierównej dystrybucji władzy, kapitału, dostępu do zasobów i dąży do pogłębiania tych nierówności. Jednym z imion tego systemu jest patriarchat – powiedziała Katarzyna Guzek, rzeczniczka prasowa Greenpeace Polska.

Greenpeace wspiera Strajk Kobiet

Więcej informacji:

Katarzyna Guzek – rzeczniczka prasowa Greenpeace, 500 236 211.


*Komitet Praw Człowieka ONZ w sprawie K.L przeciwko Peru wyraźnie stwierdził, że zmuszanie kobiety do donoszenia ciąży, choć wiadomo, że płód nie ma szans na przeżycie lub jest obciążony ciężkimi wadami, stanowi akt nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a tym samym naruszenie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 7) oraz Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (art. 2 i art. 16). W przypadku sytuacji konfliktowych między ochroną płodu ludzkiego, a prawami kobiety, w tym w szczególności prawem do życia i ochrony zdrowia, komitety ONZ wyraźnie wskazują, że priorytet ma ochrona życia i zdrowia kobiety. [więcej tu: https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/komitety-onz-ochrona-plodu-musi-ustapic-przed-prawami-kobiet/