Skąd Greenpeace bierze pieniądze na swoją działalność?

Jedną z zasad, które leżą u podstaw działania Greenpeace, jest niezależność finansowa od biznesu i polityki. To dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie, bez względu na to kto aktualnie jest przy władzy. Środki finansowe, którymi dysponujemy, to wpłaty od osób fizycznych (m.in. darowizny i 1.5% podatku).

Kim są darczyńcy Greenpeace?

To tysiące osób, które co miesiąc wspierają nas niewielkim kwotami. W ramach programu Direct Dialog zatrudnieni przez nas fundraiserzy i fundraiserki rozmawiają na ulicach kilku polskich miast z ludźmi, którzy są zainteresowani działaniami ekologicznymi, zachęcając ich też do finansowego wsparcia naszej organizacji. Jeśli ktoś zdecyduje się na to, by zostać darczyńcą Greenpeace, wtedy może wraz z fundraiserem wypełnić prosty formularz i od tej chwili wspierać nas drobną kwotą co miesiąc. Działa to podobnie jak stałe zlecenie przelewu z konta.

Coraz częściej darczyńcy trafiają do nas z Internetu. Na naszej stronie internetowej mogą wesprzeć Greenpeace dowolną jednorazową kwotą, lub comiesięczną darowizną ze swojej karty debetowej lub kredytowej. Szczegóły znajdują się tutaj.

Kim są fundraiserzy i fundraiserki?

Fundraiserzy i fundraiserki opowiadają o tym wszystkim, czym zajmuje się Greenpeace. Niezliczone historie o pszczołach, Puszczy Białowieskiej, smogu czy zmianie klimatu zatrzymują zaciekawionych przechodniów czasem na krótką chwilę, a czasem nawet na godzinną rozmowę. Nasze osoby fundraiserskie dzielą się informacjami o działaniach Greenpeace i zawsze mają ze sobą identyfikator, by każdy kto zdecyduje się wypełnić zielony formularz i przekazać darowiznę, był pewien, że jego pieniądze są bezpieczne i trafiają w całości na działania Greenpeace.

Jakie osoby prawne wspierają Greenpeace w Polsce? 

Główną osobą prawną wspierającą fundację jest jej fundator, czyli stowarzyszenie Greenpeace na Europę Środkową i Wschodnią z siedzibą w Wiedniu. Ważną osobą prawną wspierającą Greenpeace w Polsce jest także fundacja Greenpeace International. Korzystamy też z grantów starannie wyselekcjonowanych fundacji:  European Climate Foundation, Rausing Trust, Oak Foundation, Umweltstiftung, Grassroots Foundation.

Informacja o wysokości kwot otrzymanych darowizn w 2023 r. (wykazanych w załączniku CIT-D) (art. 18 ust 1e ustawy o podatku dochodowym osób prawnych):

Dane darczyńcy (osoby prawnej):
Greenpeace in Central and Eastern Europe,
Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wiedeń, Austria
Kwota otrzymanej darowizny w 2023: 8 614 350,38 PLN
Cel, na który została przeznaczona otrzymana darowizna: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Czy Greenpeace opłaca aktywistów?

Nie, Fundacja Greenpeace Polska nie opłaca aktywistów. Aktywistki i aktywiści Greenpeace nie pobierają wynagrodzenia za udział w protestach i wydarzeniach. Robią to w ramach czasu wolnego, często korzystając z urlopów w swoich miejscach pracy.

Kogo zatrudnia Greenpeace?

Wolontariuszki i wolontariusze, czyli osoby nieodpłatnie działające na rzecz fundacji, są dla nas niezwykle ważni. Jednak żeby w sposób ciągły i skuteczny prowadzić kampanie na rzecz zmian systemowych w zakresie ochrony środowiska, potrzebujemy także pracowniczek i pracowników. Zatrudniamy osoby o różnych kompetencjach, które mają konkretne zadania do wykonania i konkretne odpowiedzialności. Zatrudniamy m.in. osoby do prowadzenia kampanii, specjalistki i specjalistów od komunikacji, osoby pracujące w administracji oraz fundraisingu.

Ile osób pracuje w Greenpeace?

Liczba osób pracujących w naszej organizacji zmienia się w zależności od dynamiki prowadzonych przez nas działań. W 2022 roku łącznie na umowę o pracę zatrudnialiśmy 65 osób. Nie wszystkie z tych osób pracowały w pełnym wymiarze godzin. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie w 2022 r. wynosiło 54,56 etatu. W 2022 roku współpracowaliśmy również  z 294 osobami wykonującymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Wszystkie te dane będą wkrótce dostępne również w naszym rocznym sprawozdaniu merytorycznym z działalności organizacji pozarządowych. 

Czy zarząd fundacji pobiera pensję?

Nie, zarząd Fundacji Greenpeace Polska nie pobiera pensji z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu.

Na co Greenpeace wydaje swoje pieniądze?

Nasza praca polega na wprowadzaniu zmiany społecznej i systemowej, a do tego potrzebni są ludzie i środki, za pomocą których możemy prowadzić nasze kampanie. Przykładowo w ramach kampanii na rzecz Puszczy Białowieskiej prowadziliśmy regularne patrole, dzięki którym udało się zebrać szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia nielegalnej wycinki w Puszczy Białowieskiej. Przygotowujemy również wiele raportów i ekspertyz, które pozwalają nam prowadzić między innymi działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce oraz rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. W ramach kampanii na rzecz owadów zapylających współtworzymy Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających.

Szczegółowe dane dotyczące struktury kosztów naszej organizacji można znaleźć w sprawozdaniu finansowym, które co roku składamy w ramach statusu organizacji pożytku publicznego. Raport za rok 2022 znajduje się tutaj (informacja znajduje się w II części sprawozdania merytorycznego). Pozostałe koszty organizacji to np. koszty finansowe oraz koszty ogólnej administracji, które nie są przypisane do poszczególnych działań czy projektów.

Pełna lista raportów za rok 2022:

Sprawozdania z poprzednich lat można znaleźć tutaj.

Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie!

Dołącz do gron fantastycznych osób, które wspierają nas niewielkimi regularnymi datkami i które razem z nami zmieniają świat!

Działaj!