Ponad 5800 tirów pełnych drzew wyjeżdża codziennie z polskich lasów

Obietnica rządu

Podczas kampanii wyborczej w 2023 roku wszystkie partie, które dziś tworzą rząd obiecały, że obejmą ochroną polskie lasy.

Była to obietnica, która miała zatrzymać trwającą od kilku lat dewastację najcenniejszych lasów, prowadzoną przez Lasy Państwowe upartyjnione przez Zjednoczoną Prawicę. Obietnice te zostały potwierdzone w umowie koalicyjnej, którą podpisali szefowie wszystkich rządzących ugrupowań.

Czytamy w niej:

“Środowisko naturalne to nasze dziedzictwo, które musimy przekazać kolejnym pokoleniom. 20% najcenniejszych obszarów leśnych zostanie wyłączone z wycinki”.

Już w pierwszych tygodniach urzędowania nowa Ministra Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła ograniczenie wycinek w 10 lokalizacjach, między innymi w Puszczy Karpackiej, Augustowskiej i Świętokrzyskiej.

Był to pierwszy krok, który objął jednak zaledwie 1,3% naszych lasów i to tylko na pół roku – zakaz przestanie obowiązywać już 30 czerwca.

Ministerstwo zapowiada kolejne działania, które mają doprowadzić do trwałego osiągnięcia ochrony  20% lasów. Są to między innymi powstanie zespołu przy Ministerstwie, które ma wytypować kolejne lasy chronione przed wycinkami oraz okrągły stół leśny, podczas którego reprezentanci wszystkich zainteresowanych stron mają pracować nad zmianą podejścia do lasów.

Jednak kroki, które podejmuje Ministerstwo to za mało. 

Czasowe moratorium objęło tylko niewielki ułamek lasów. Najcenniejsze stare lasy takie jak Puszcza Karpacka wciąż znikają. Każdy dzień zwłoki to nawet 100 tysięcy drzew, które bezpowrotnie tracimy! Dzieje się to, mimo że stanowcza większość Polek i Polaków chce tego, aby 20% polskich lasów było jak najszybciej chronione! 

Nie ma żadnych istotnych przeszkód, aby rząd już teraz spełnił obietnicę koalicji rządzącej i zatrzymał wycinkę 20 procent lasów cennych przyrodniczo i społecznie.

Można to zrobić na podstawie dostępnych danych o wieku czy stopniu naturalności lasu. Można wykorzystać istniejące projekty powołania aż 25 nowych parków narodowych oraz ponad tysiąca nowych rezerwatów. Można wzmocnić ochronę w istniejących parkach krajobrazowych, Leśnych Kompleksach Promocyjnych czy lasach wodochronnych – szczególnie górskich. 


Przeczytaj:

Analiza skali wycinki w polskich lasach i rekomendacje Greenpeace (pdf)


RATUJMY STARE LASY!

Zaapeluj razem z nami do rządu, aby już teraz spełnił swoją obietnicę i objął ochroną 20% lasów!

W wielu najcenniejszych lasach Polski słychać ryk pił. W każdym zakątku kraju są stare lasy, które powinny być chronione, ale stopniowo przekształcane są w plantacje drzew. Obecnie tylko około 3% polskich lasów to parki narodowe. Obszar przyrody chronionej przed wycinką powinien zostać zwiększony kilkukrotnie! Chcąc chronić różnorodność biologiczną i walczyć ze skutkami zmiany klimatu, musimy chronić stare lasy!

Domagamy się pilnego objęcia ochroną 20% najcenniejszych przyrodniczo lasów Polski. To niezbędne, by chronić różnorodność biologiczną i klimat. Dołącz do apelu: