Do pracowników grupy kapitałowej PGE:

Szanowni Państwo,

dzisiaj Greenpeace składa pozew przeciwko jednej ze spółek grupy kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – PGE GiEK – największemu emitentowi gazów cieplarnianych w Polsce. Domagamy się, aby spółka zaprzestała nowych inwestycji węglowych, a także opracowała, opublikowała i skutecznie wdrożyła strategię ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – tak aby najpóźniej w 2030 r. doprowadzić do ich zerowej emisji z instalacji należących do spółki. Nowa strategia działania powinna przynieść korzyści dla środowiska, spółki i jej pracowników.

Została nam zaledwie dekada, by zapobiec katastrofie klimatycznej. Według raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), a także zgodnie z podpisanym przez Polskę porozumieniem paryskim, musimy dążyć do zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie nieprzekraczającym 1,5 stopnia Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej. Niezależne ekspertyzy, w tym ostatnio opublikowana analiza fundacji Instrat pokazują, że aby tego dokonać, Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, powinny znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i odejść od spalania węgla w energetyce do 2030 roku. Tymczasem elektrownie należące do PGE GiEK są obecnie największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w Polsce, a spółka w ostatnich latach budowała nowe moce węglowe.

Dlatego właśnie Greenpeace, podejmując wszelkie możliwe działania by chronić klimat, składa pozew do sądu i domaga się, by PGE GiEK przestała przyczyniać się do zmiany klimatu. Dekarbonizacja do roku 2030 to jedyna droga dla PGE i całego sektora elektroenergetycznego w Polsce, która:

Proces dekarbonizacji wymaga od spółki PGE GiEK oraz całej grupy PGE nowej strategii, która uwzględniałaby dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, potrzebę sprawiedliwej transformacji i odpowiadałaby na obecne wyzwania: rynkowe – w szczególności rosnące ceny emisji, społeczne – wolę Polek i Polaków, regulacyjne – w tym politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Strategia taka oferowałaby pracownikom stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się, odważnie mierzącej się z wyzwaniami i odpowiedzialnej społecznie firmie. Tego właśnie Państwu życzymy. 

Z wyrazami szacunku

1) 2030. Analiza dot. granicznego roku odejścia od węgla w energetyce w Europie i Polsce. Luty 2020