Przemysłowa hodowla zwierząt

W całej Polsce dziesiątki lokalnych społeczności cierpią w związku z budowanymi w ich otoczeniu wielkimi gospodarstwami, w których przetrzymywane są setki tysięcy zwierząt. Spożycie nadmiernej ilości, szczególnie czerwonego mięsa, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Wielkie fermy to również zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód. Nasze morze dusi się – w dużej mierze przez zanieczyszczenia związane z chowem przemysłowym. Chów zwierząt ma też destrukcyjny wpływ na nasz klimat. Czas z tym skończyć!

Chów przemysłowy a antybiotyki

We współczesnym modelu chowu zwierząt, w którym powstaje coraz więcej coraz większych ferm przemysłowych, antybiotyki stają się koniecznością. Tak hodowane zwierzęta zamknięte są w wielkich hangarach, w ogromnym stłoczeniu, bez dostępu do świeżego powietrza i słońca, często uwięzione w klatkach, żyją w ogromnym stresie. To wszystko sprawia, że ich odporność spada, a bakterie mają idealne warunki do rozprzestrzeniania się i przenoszenia z jednego zwierzęcia na kolejne. By ograniczyć straty w stadzie, zwierzętom podaje się antybiotyki. W Polsce w samym 2018 roku podano zwierzętom prawie 800 ton antybiotyków (sic!), a ta ilość w ostatnich latach stale rośnie