71% ziemi rolnej w Unii Europejskiej przeznaczane jest na produkcję paszy i wypasanie zwierząt – wynika z raportu Greenpeace „Tuczenie problemu”. Oznacza to, że co piąte euro z budżetu UE wydawane jest na wspieranie chowu zwierząt, który – w dużej skali – jest destrukcyjny dla naszego zdrowia, środowiska, klimatu oraz wiąże się z nadmiernym cierpieniem zwierząt.

Pobierz raport: Tuczenie problemu >

Raport Greenpeace opiera się na wyliczeniach z dostępnych publicznie danych statystycznych dotyczących rolnictwa w Unii Europejskiej. Pod uprawy na paszę dla zwierząt gospodarskich przeznacza się w UE 63% wszystkich gruntów ornych. Jeśli zsumujemy tę liczbę z użytkami zielonymi, które wykorzystywane są do wypasu, okaże się, że 71% wszystkich gruntów rolnych w Unii Europejskiej zamiast wytwarzać żywność dla ludzi, produkuje paszę dla zwierząt.

Biorąc pod uwagę system dopłat do rolnictwa w krajach UE, funkcjonujący w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, możemy oszacować, że do gospodarstw (w tym wielkich ferm przemysłowych), hodujących zwierzęta, trafia rocznie od 28,5 mld do 32,6 mld euro, co stanowi 18-20% całego rocznego budżetu UE.

Raport pokazuje również istotne zmiany w strukturze gospodarstw zajmujących się chowem zwierząt na cele produkcji mięsa i nabiału. Dominującym trendem jest rosnąca koncentracja produkcji, co oznacza coraz więcej ferm przemysłowych i malejącą liczbę małych, rodzinnych gospodarstw. W Polsce w 2000 roku było 3 mln wszystkich gospodarstw rolnych, a w roku 2017 już tylko 1,4 mln. Bardzo dużą odpowiedzialność za ten ogólnoeuropejski trend ponosi Wspólna Polityka Rolna.

„Codziennie otrzymujemy szereg informacji o tym, jak przemysłowy chów zwierząt i masowa produkcja i konsumpcja mięsa wpływają na nasze życie. Skala tego przemysłu oznacza nieustanne ryzyko dla naszego zdrowia [1]. W całej Polsce pełno jest lokalnych społeczności cierpiących w związku z tworzonymi wielkimi gospodarstwami, w których przetrzymywane są setki tysięcy zwierząt. Nasze morze dusi się – w dużej mierze przez zanieczyszczenia związane z chowem przemysłowym. Chów zwierząt ma też destrukcyjny wpływ na nasz klimat. Czas z tym skończyć i odpowiednie zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej są do tej zmiany dobrym narzędziem. Oczekujemy, że Parlament Europejski wykorzysta tę okazję dla dobra ludzi i przyrody” mówi Katarzyna Jagiełło z Greenpeace.

By naprawić tę sytuację komisja środowiska Parlamentu Europejskiego zaproponowała w lutym szereg regulacji, które służyć miałyby ludziom i zwierzętom [2]. Niestety w tym tygodniu europosłowie z komisji rolniczej, opowiedzieli się zdecydowanie za wsparciem dla ferm przemysłowych, przeciwko rolnictwu rodzinnemu i ekologicznemu [3]. Europarlamentarzyści z komisji rolniczej nie zgodzili się na obcięcie dopłat dla ferm przemysłowych oraz na przepisy, które finansowanie ze środków UE uzależniały od warunków, w jakich hodowane są zwierzęta (np. od tego, czy mają zapewnione wystarczająco dużo przestrzeni, by stanąć, obrócić się i wyprostować kończyny). Członkowie komisji nie chcieli również zaakceptować propozycji zwiększenia środków unijnych wydawanych na rozwój rolnictwa ekologicznego i działania na rzecz środowiska i klimatu.

Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska komentuje: „W dobie kryzysu klimatycznego i przyrodniczego nie mamy już czasu na przemysłową produkcję mięsa. Dla naszego zdrowia, różnorodności biologicznej i klimatu musimy stawiać na rozwiązania wspierające niewielkich, skoncentrowanych na wysokiej jakości produkcji producentów. Nasz raport pokazuje, że to, co nazywane jest dotowaniem rolnictwa, bardzo często jest finansowaniem problemów dla ludzi i przyrody. To musi się zmienić!”.

Pobierz raport: Tuczenie problemu >

Przypisy:

[1] Raport „Mięso poza kontrolą”

[2] https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1342/mniej-publicznych-pieniedzy-dla-szkodliwych-ferm-przemyslowych/

[3] https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1692/eurodeputowani-z-komisji-rolnictwa-bronia-ferm-przemyslowych/

Świnie w przemysłowej fermie
Podpisz: Stop fermom przemysłowym

Zatrzymajmy ekspansję ferm przemysłowych w Polsce – podpisz apel o wprowadzenie nowej polityki rolnej, która wspierać będzie rolnictwo bezpieczne dla klimatu oraz przyjazne zwierzętom i środowisku.

Działaj!