Oamenii sunt parte din natură, nu stăpânii ei

🌡️ E vital ca în 2022 să aibă loc schimbări sistemice reale, care să ia în calcul pe bune efectele crizei climatice. Nu mai e timp să ne prefacem că facem! Vorbim deja de prea multă vreme despre specii și întregi ecosisteme extincte, valuri de căldură tot mai persistente, secetă urmată de inundații devastatoare, recolte distruse și comunități lipsite de apărare. În ultimii 10 ani, România a experimentat cele mai multe alerte de cod roșu din istoria măsurătorilor meteorologice.

Protecția climei se traduce în protecția vieții în sine. Măsurile propuse de Greenpeace România au ca scop conservarea resurselor, tranziția către surse de energie verde, protejarea categoriilor vulnerabile, investiții în infrastructură, crearea unor rețele de susținere a ecosistemelor fragile și protejarea pădurilor seculare, rezolvarea problemei deșeurilor și a poluării.

  1. Eliminarea treptată a cărbunelui din mixul energetic al României până în 2030 și elaborarea de urgență a unui calendar clar pentru închiderea unităților pe cărbune.
  2. Tranziție justă pentru comunitățile din zonele miniere și crearea de noi oportunități de dezvoltare sustenabilă, pentru a valorifica potențialul local existent folosind la maximum finanțarea europeană disponibilă.
  3. Tranziție energetică orientată prioritar către eficiență energetică, interconectare, digitalizare și producerea energiei din surse regenerabile. Fără exploatarea gazelor fosile din Marea Neagră sau noi investiții în nuclear.
  4. Descentralizarea producției de energie. Compensarea cantitativă pentru energia produsă de prosumatori și încurajarea prin lege a dezvoltării comunităților de energie.
  5. Prioritizarea investițiilor pentru reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare, a transportului public fără emisii și pentru a crea piste de biciclete.
  6. Eliminarea plasticului de unică folosință din lanțurile de producție. Încurajarea reducerii, reutilizării și reciclării pe scară largă, pornind de la producător până la consumatorul final. Implementarea unui model eficient de colectare și gestiune a deșeurilor deja existente prin prioritizarea sistemului de garanție returnare (SGR).
  7. Crearea unei Rețele Naționale de Păduri de Protecție prin reîmpădurirea a peste 500.000 hectare de terenuri degradate în zonele de câmpie și de deal, cu sprijin financiar din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
  8. Finalizarea îmbunătățirii SUMAL 2.0 prin implementarea unui sistem automat de alertă bazat pe folosirea imaginilor satelitare și a camerelor de supraveghere montate pe principalele drumuri forestiere.
  9. Finalizarea Catalogului Pădurilor Virgine și Cvasivirgine prin inventarierea și punerea sub protecție strictă a celor peste 50.000 de hectare de păduri virgine neprotejate în prezent.
  10. Protejarea strictă a habitatului natural pe minim 10% din teritoriul României, în concordanță cu Strategia Europeană de Protecție a Biodiversității, prin extinderea zonelor de nonintervenție din parcurile naționale existente și înființarea unei rețele de parcuri naturale în jurul și în interiorul marilor aglomerări urbane.