Într-un an în care se anunță noi și noi recorduri de temperaturi la nivel global, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene își actualizează Planurile Naționale pentru Energie și Climă (PNIESC).

Aceste planuri, care trebuie să fie gata până la 30 iunie 2024, constituie ghiduri detaliate pentru implementarea strategiilor UE privind mediul și clima până la finalul acestui deceniu. Un rol important în aceste planuri ar trebui să îl aibă procesul de descentralizare a sectorului energetic, prin susținerea comunităților de energie și a prosumatorilor, în paralel cu accelerarea tranziției către energie verde. România, în schimb, continuă să planifice investiții mari în gaze și în sectorul nuclear, uitând, pentru a nu știu câta oară, că tranziția către o societate cu emisii scăzute de carbon se face cu ajutorul cetățenilor și comunităților locale.

Care sunt solicitările comunităților de energie din Europa?

În octombrie 2023, Coaliția Europeană Community Power” (care reunește cooperative de energie, rețele de orașe și autorități locale, reprezentanți din sectorul energiei regenerabile, experți juridici, ONG-uri de mediu) a cerut Comisiei Europene să impulsioneze statele membre să recunoască beneficiile comunităților de energie și să includă măsuri de sprijin în planurile pentru energie și climă. Coaliția a transmis patru cerințe – în acord și cu viziunea Comisiei – care ar trebui urmate de statele membre în revizuirea planurilor naționale: 

  1. Raportarea adecvată a măsurilor luate pentru a crea cadrul care să favorizeze comunitățile de energie și autoconsumul de energie din surse regenerabile, în conformitate cu reglementările europene;
  1. Includerea în planurile naționale a unor obiective și ținte concrete pentru comunitățile de energie și autoconsumul de energie din surse regenerabile;
  1. Asigurarea participării societății civile, a cetățenilor și a actorilor comunitari la procesul de revizuire a Planurilor Naționale pentru Energie și Climă, stabilirea unui dialog pe mai multe niveluri cu autoritățile locale;
  1. Evitarea investițiilor noi în infrastructura pentru combustibili fosili.

Cum stă planul României la capitolul comunități de energie?

Recent, Coaliția Europeană „Community Power” a evaluat prima formă revizuită a Planurilor Naționale pentru Energie și Climă pe care statele membre le-au transmis Comisiei Europene la finalul anului 2023. Potrivit evaluării, România este clasată printre ultimele state în ceea ce privește îndeplinirea celor patru cerințe mai sus menționate. Pe scurt, planul României pentru energie și climă (PNIESC) are probleme serioase:

  • Nu se bazează pe participarea publicului, a societății civile: nu a fost creat într-o manieră transparentă.
  • Menționează doar ocazional comunitățile de energie, fără a aborda obstacole în calea înființării și funcționării acestora. În plus, lipsesc politicile specifice și măsurile necesare pentru a crea un cadru favorabil comunităților de energie.
  • Nu cuprinde obiective și ținte clare pentru comunitățile de energie, nu demonstrează angajamentul față de promovarea și dezvoltarea surselor de energie regenerabilă la nivel de comunitate.
  • Cuprinde extinderi semnificative ale infrastructurii pentru combustibili fosili.

Mesajul Coaliției Europene „Community Power” este clar: criza energetică a crescut interesul cetățenilor pentru comunitățile de energie și pentru autoconsumul de energie regenerabilă. Energia produsă de comunități înseamnă beneficii economice și de mediu concrete pentru consumatori, iar presiunea legată de costul vieții este atenuată. 

Statele Uniunii Europene, inclusiv România, trebuie să ofere sprijin adecvat, accesibil, măsurabil și pe termen lung comunităților de energie. Prin includerea acestor aspecte în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, România va debloca beneficiile sociale, de mediu și economice pe care comunitățile de energie le pot oferi tuturor.

Nu în ultimul rând, autoritățile locale din România vor să creeze comunități de energie și solicită Ministerului Energiei să includă obiective și ținte specifice pentru comunitățile de energie regenerabilă în PNIESC.