O ďalšie včelnice sa postarajú “Mladí pre Považskú”

Žilina, Nitra, Lučenec a Považská Bystrica. Štyri z piatich slovenských miest, v ktorých by sme už na jar chceli osadiť včelnice projektu Adoptuj si včelu, sme už dohodli. Kooridnátorka projektu Adoptuj si včelu Katarína Nikodemová sa porozprávala so Slavomírom Turčánim z občianskeho združenia Mladí pre Považskú. Práve tí by sa chceli o včely v Považskej Bystrici starať.

Vaša organizácia bude mať na starosti mestskú včelnicu, ktorú  vybudujeme vďaka projektu Adoptuj si včelu. Viete nám pár vetami organizáciu predstaviť?

Občianske združenie Mladí pre Považskú (ďalej len MPP) je politicky nezávislé združenie mladých ľudí a založili sme ho v roku 2011. Sme organizácia, ktorá sa riadi mottom „Naše životy sa menia vďaka ľuďom, ktorých stretávame a vďaka príležitostiam, ktoré využívame“. Naše hlavné ciele sú vytváranie a udržiavanie hodnôt a priorít u mladých ľudí, podporovanie kultúrnych, športových a voľnočasových aktivít a podpora ochrany životného prostredia. Od novembra 2014 rozbiehame projekt „Včely v meste“, ktorý je najväčšou prioritou nášho občianskeho združenia na najbližších 10 rokov.


© Slavomír Turčáni / Greenpeace

Kto sa bude o ne starať? S kým budete spolupracovať?

Predovšetkým chceme včely chovať EKO chovom pod vedením Romana Linharta, ktorý je medzinárodným špecialistom v oblasti chovu včiel. O včely sa budú starať skúsení včelári, a to Peter Čerňanský, Alexander Čelko, pán Hošták, Miroslav Lieskovský v spolupráci s členmi MPP a žiakmi Petra Čerňanského, s ktorým organizujeme školu včelárstva.

Projekt začneme realizovať na budúci rok na jar. Viete už, kde úle so včelami umiestnite?

S mestom Považská Bystrica rokujeme o umiestnení úľov na mestský úrad, na sídlisko Lánska a Rozkvet, vďaka čomu zviditeľníme náš projekt po celom meste. Rokovania by sme chceli uskutočniť do konca apríla tohto roku.

Ako plánujete projekt ďalej rozvíjať po prvom roku fungovania?

V najbližších rokoch plánujeme chov včiel rozšíriť o chov čmeliakov. Počas ďalších rokov budeme projekt rozvíjať na medzinárodnú úroveň, v spolupráci s Chrudimskou poľnohospodárskou školou v Českej republike. Chystáme sa pomáhať začínajúcim včelárom a to tak, že im pomôžeme s vybavením na včelárenie a zaobstaraním včelích rodín.


© Slavomír Turčáni / Greenpeace

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do projektu a postaviť včelnicu vo vašom meste?

Celosvetový pokles včelstiev je alarmujúci problém, a preto sa snažíme pomôcť opeľovačom a včelárom v Považskej Bystrici a okolí.

Prečo je podľa Vás dôležité pomáhať včelám?

Keďže včelstvá sú v ekosystéme nenahraditeľné, považujeme pomoc včelám za nevyhnutnú. Podľa údajov, ktoré nám poskytol Roman Linhart, je prognóza úhynu včiel na rok 2015 katastrofálna. Hovorí sa o 50 – 90%-nom odumretí včelstiev.  Čísla sa vzťahujú na Česko a pohraničie so Slovenskom. Vychádzame zo štatistík, ktoré boli vytvorené za posledné roky. Dúfam, že v roku 2016 budeme môcť povedať, že sme vás len strašili.

Myslíte si, že majú ľudia vo Vašom meste dostatok vedomostí o tom, čo včelám škodí, ako vlastne žijú? Venujú sa vo vašom meste aktívne ľudia včeláreniu?

Myslíme si, že informovanosť o včelstvách a včelárení je nedostatočná. Naším zámerom je poukázať na potrebu pomoci všetkým opeľovačom. A preto začíname s osvetou na základných a stredných školách v Považskej Bystrici prostredníctvom prednášok pre žiakov škôl, začínajúcich i skúsených včelárov. V spolupráci s včelárskym zväzom organizujeme pod vedením Petra Čerňanského nultý ročník včelárskej školy. Výučba trvá dva roky a končí sa záverečnými skúškami v Banskej Bystrici.