Jedlo nás všetkých spája a to, čo jeme má následky pre každého z nás. Všetci chceme plnohodnotnú budúcnosť pre nás a našu planétu. Budúcnosť, ktorá zaručí, že naše deti budú žiť vo svete s čerstvým vzduchom, majestátnymi lesmi a stabilnou klímou. Budúcnosť, kde všetci budú mať prístup k čistej vode a zdravému, výživnému jedlu.  Avšak naša budúcnosť je ohrozená priemyselným poľnohospodárstvom, a to hlavne priemyselnou produkciou živočíšnych výrobkov. Intenzívna produkcia mäsa a mlieka ničí pralesy, znečisťuje vodu, decimuje biodiverzitu, ohrozuje naše zdravie a významne prispieva ku klimatickej kríze.  Na tom, aké jedlo položíme denne na tanier záleží. Potrebujeme urýchlene znížiť našu spotrebu živočíšnych produktov a žiadať podporu prechodu na ekologické formy poľnohospodárstva.  Žiadajme spolu potravinový systém, ktorý je spravodlivý a udržateľný pre farmárov, zvieratá a životné prostredie.