Mier je viac ako len opak vojny. Mier je budovanie vzťahov medzi rôznymi skupinami ľudí a prijatie zodpovednosti za stav spoločnosti. Veríme, že zdravé životné prostredie sa dá vytvárať len v demokratických a občiansky otvorených systémoch.  Demokracia a sloboda nie sú samozrejmosť. Svet sa neustále mení a s novými obtiažami v našich komunitách prichádzajú aj nové hrozby. My všetci musíme povstať proti tým, ktorí nás rozdeľujú. Musíme chrániť demokratické hodnoty a otvorenú spoločnosť, aby sme vedeli bojovať s najťažšími výzvami, ktorým musíme čeliť – klimatickej kríze a úpadku biodiverzity. Akákoľvek je vaša sexuálna orientácia, farba pleti, pohlavie alebo národnosť, máte právo na mierumilovný svet bez nerovnosti, útlaku a chamtivosti.  Musíme sa postaviť tým, ktorí nás chcú rozdeľovať. Musíme čeliť tým, ktorí podporujú nenávisť a separatizmus. Nás je mnoho, ich len pár.  Máme silu vybudovať mierumilovnejší svet.