Nová analýza organizácie Greenpeace v strednej a východnej Európe zostavila rebríček dostupnosti a jednoduchosti verejnej dopravy v 30 európskych krajinách a ich hlavných mestách. Slovensko sa umiestnilo siedme od konca [1], Bratislava skončila piata najlepšia [2].

Greenpeace analyzoval 30 európskych krajín (EÚ27, Nórsko, Švajčiarsko, Veľká
Británia) a ich hlavné mestá podľa 4 kritérií: jednoduchosť systému predaja cestovných lístkov, plná cena dlhodobých cestovných lístkov, zľavy pre sociálne znevýhodnené skupiny a sadzba DPH. Zatiaľ čo niektoré krajiny (Luxembursko či Malta) zaviedli bezplatnú vnútroštátnu dopravu, iné zavádzajú výhodné tzv. “klimatické lístky” (Rakúsko, Nemecko, Maďarsko).


Slovensko, ktoré skončilo siedme od konca (spolu s Fínskom, Francúzskom a Talianskom), neponúka podľa analýzy v možnostiach dopravy žiadne progresívne riešenia, DPH je vysoká a jediné, čo uľahčuje dostupnosť verejnej dopravy sú naše “vlaky zadarmo” pre deti, študentov a dôchodcov. Horšie dopadli len Rumunsko, Lotyšsko, Nórsko, Grécko, Chorvátsko a Bulharsko.

Podľa riaditeľky Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej je prístupnosť verejnej dopravy jedným zo spôsobov, ako obmedzovať emisie, pokiaľ chceme účinne bojovať s klimatickou krízou: “Viaceré krajiny v Európe zavádzajú výhodné klimatické lístky. Aj Slovensko by sa malo rozhýbať a urobiť kroky smerom k civilizovanejšej Európe. Pod pojmom „klimatické lístky“ rozumieme cenovo dostupné dlhodobé lístky na verejnú dopravu, ktoré sú platné vo všetkých prostriedkoch verejnej dopravy v danej krajine alebo v regióne. Tým, že sa verejná doprava stane cenovo výhodnou, môžu ľudia prejsť od súkromných áut k ekologickejším formám mobility, čo pomôže riešiť klimatickú krízu.”

Napriek tomu, že dokonalý klimatický lístok podľa analýzy v Európe zatiaľ neexistuje, inšpiráciu možno hľadať vo viacerých krajinách – či už v spomínanom Rakúsku, Nemecku, Luxembursku, Malte či Španielsku.

Bratislava získala 91 bodov zo 100, čím sa umiestnila na 5. mieste. Je to druhý najlepší výsledok spomedzi miest bez bezplatnej verejnej dopravy. Bratislava ponúka druhý najlacnejší lístok z 30 analyzovaných miest (bez miest s bezplatnou dopravou).

Cestovné lístky na verejnú dopravu sú v EÚ zdaňované v priemere 11 % DPH, čo je stále viac ako mnohé iné základné služby a potreby. Sedem krajín EÚ v súčasnosti zdaňuje verejnú dopravu rovnako ako šperky alebo luxusné hodinky [3]. Patrí medzi ne aj Slovensko so svojou 20 % DPH.

Poznámky:
[1] Poradie krajín: Luxembursko (#1), Malta (#2), Rakúsko (#3), Nemecko (#4), Cyprus (#5), Španielsko (#6), Švajčiarsko (#7), Maďarsko (#8), Holandsko (#9), Estónsko (#10), Česká republika (#11), Belgicko (#12), Írsko (#13), Slovinsko (#14), Spojené kráľovstvo (#15), Dánsko (#16), Portugalsko (#17), Švédsko (#17), Poľsko (#19), Litva (#19), Fínsko (#21), Francúzsko (#21), Taliansko (#21), Slovensko (#21), Rumunsko (#25), Lotyšsko (#26), Nórsko (#26), Grécko (#28), Chorvátsko (#28), Bulharsko (#30).
[2] Poradie hlavných miest: Tallinn (#1), Luxemburg (#1), Valletta (#1), Praha (#4), Bratislava (#5), Madrid (#6), Rím (#7), Viedeň (#8), Atény (#9), Sofia (#10), Nikózia (#11), Varšava (#12), Brusel (#13), Ľubľana (#14), Lisabon (#15), Budapešť (#16), Riga (#17), Vilnius (#18), Bern (#19), Oslo (#20), Helsinki (#21), Záhreb (#22), Berlín (#23), Kodaň (#24), Štokholm (#25), Bukurešť (#26), Paríž (#27), Amsterdam (#28), Londýn (#29), Dublin (#30).
[3] Ide o Rumunsko, Bulharsko, Estónsko, Slovensko, Írsko, Chorvátsko a Maďarsko