Výročná správa 2018 – Greenpeace Slovensko, CEE

február 2020

Výročná správa za rok 2018

Vyročná správa 2017 – Greenpeace Slovensko, CEE

december 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa 2012

február 2014

Výročná správa organizácie Greenpeace Slovensko na rok 2012.

Výročná správa 2004

august 2005

Výročná správa za rok 2004 bola vydaná v lete 2005. Poskytuje základný prehľad o použití finančných prostriedkov ako aj o aktiviách v roku 2004.

Výročná správa 2003

august 2004

Výročná správa za rok 2003 bola vydaná v lete 2004. Poskytuje základný prehľad o použití finančných prostriedkov ako aj o aktiviách v roku 2003.