Kako lahko doniram v podporo Greenpeaceovim aktivnostim v kampanji “Za pitno vodo”?

Naši podatki, ki jih boste potrebovali za nakazilo so:

 • Naziv: Društvo Prihodnost, Greenpeace Slovenija
 • Naslov: Kladezna 12, 1000 Ljubljana
 • IBAN prejemnika oz. TRR: SI56 6100 0002 5966 180
 • BIC banke prejemnika: HDELSI22 (račun odprt pri Delavski Hranilnici)
 • KODA namena: OTHR
 • Referenca: SI00 – xxxxxxxx (kjer je xxxxxxxx vaša davčna številka)
 • Namen plačila: “Prispevek za referendumsko kampanjo” ali “Donacija”

Refernedumsko kampanjo lahko finančno podprejo fizične osebe s slovenskim državljanstvom.

Referendumsko kampanjo lahko finančno podprete z ustrezno izpolnjenim plačilnim nalogom:

Na UPN obrazcu navedite:

 • Ime Priimek
 • Ulica in hišna številka
 • Poštna številka in kraj
 • Davčno številko, podano v referenci prejemnika v obliki zapisa SI00 xxxxxxxx  (kjer je xxxxxxxx vaša davčna številka)

*Opomba: davčno številko v numeričnem zapisu kot je prikazano zgoraj vnesete v polje reference prejemnika in ne v namen plačila, oz. referenco plačnika

PRIMER IZPOLNJENEGA UPN OBRAZCA ZA FIZIČNE OSEBE

*kjer je XXXXXXXX vaša davčna številka (8 številk)

*opomba: davčno in matično številko v numeričnem zapisu kot je prikazano zgoraj vnesete v polje reference prejemnika in ne v namen plačila, oz. referenco plačnika

OMEJITEV VIŠINE FINANČNIH PRISPEVKOV:

Fizične osebe lahko posamezni referendumski kampanji namenijo največ 18,562 EUR (deset povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji za preteklo leto).

V Sloveniji je organizacija Greenpeace uradno registrirana kot Društvo Prihodnost, ki je edini uradni zastopnik organizacije Greenpeace v Sloveniji. Informacije o društvu lahko najdete na http://www.bizi.si/DRUSTVO-PRIHODNOST/.

Dostop do obrežij jezer in rek je trenutno še brezplačen. Boj, da to ohranimo, pa ne.

Zato nam, prosim, pomagajte. Donirajte paket, ki ga zmorete, ali znesek po izbiri.

Za lažjo predstavo:

Paket A: Doniraj 30 € –> Omogoči tisk 300 letakov.

Paket B: Doniraj 240 € –> Omogoča izvedbo ene manjše terenske aktivnosti.

Paket C: Doniraj 500 € –> Omogoča masovno spletno oglaševanje

Hvala za vašo podporo!

(*) osebne podatke, ki so potrebni za nakazilo donacije, določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) – te podatke bo Greenpeace hranil le z namenom in v obdobju, ko je mogoča revizija referendumske kampanje s strani Računskega sodišča.