Odprto pismo Vladi RS

Ljubljana, 5. december 2012 –

Spoštovani,

Danes smo Vladi RS ter poslankam in poslancem poslali odprto pismo in jih tako pozvali k takojšnji zaustavitvi aktivnosti povezanih z izvrševanjem zakona o poroštvu za TEŠ 6. 30. novembra 2012 sta Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Ministrstvo za finance z direktorjem Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) podpisala pogodbo o ureditvi razmerij v zvezi s projektom TEŠ 6 in pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva. Obe pogodbi mora potrditi Vlada, in sta pogoj za podpis poroštvene pogodbe z Evropsko investicijsko banko, ki jo na koncu mora ratificirati še Državni zbor.

Iz NIP 5, pa tudi iz pogodbe o ureditvi razmerij izhaja, da investitor ni zagotovil izpolnjevanja postavljenih pogojev Vlade oz. da jih pogodba o ureditvi razmerij nedopustno spreminja. 

 Z namenom pridobitve neodvisnega strokovnega mnenja  je Greenpeace v Sloveniji skupaj s Focus društvom za sonaraven razvoj, naročil izdelavo nedovisne strokovne analize v zvezi z Noveliranim investicijskim programom 5 (NIP5). Analiza prihaja do sklepov, da je s projektom povezanih veliko tveganj, in da je ob upoštevaju diskontne stopnje, kot jo določa sektorska politika (9%) projekt TEŠ6 popolnoma ekonomsko neupravičen. 

Vlado RS zato pozivamo, da ne odobri podpisa potrebnih pogodb, Državni zbor pa, da poroštvene pogodbe ne ratificira. Zaustavite dejavnosti, povezane z izvajanjem ZPODPTEŠ in s tem odstranite tveganje za negativni vpliv, ki ga ta projekt lahko ima tako za javne finance kot na delovanje gospodarskih družb v večinski državni lasti. 

Več informacij:

  • mag. Nina Štros, vodja Greenpeace CEE v Sloveniji, [email protected] , +386 40 871 530
  • dr. Lidija Živčič. strokovna vodja Focus društva za sonaraven razvoj, [email protected], +386 41 291 091

ODPRTO PISMO
STROKOVNO MNENJE O NIP