Predaja peticije ob začetku zadnje faze pogajanj o reformi ribiške politike EU

Ljubljana, 29. maj 2013 – Ob začetku zadnje faze pogajanj za reformo skupne ribiške politike, je Greenpeace predal več kot 100.000 papirnatih ladjic, ki so jih podpisali ljudje z vse Evrope v podporo trajnostnemu ribolovu in novi reformi skupne ribiške politike EU. Evropski ministri, poslanci Evropskega parlamenta ter predstavniki Evropske komisije so tako pred vstopom na eno zadnjih sej, na kateri so poskušali sprejeti dogovor, prejeli okoli 25.000 zloženih papirnatih ladjic in 90.000 spletnih ladjic.

Papirnate ladjice so bile zbrane v pristaniščih devetih držav [1] ob obisku Greenpeaceove ladje Arctic Sunrise, ki od marca pluje v Evropi v podporo malim priobalnim ribičem. Spletne ladjice pa so bile v okviru te turneje zbrane v dodatnih osmih državah EU [2]. Zaključek turneje bo 9. junija v Londonu.

 

Vodja Greenpeace v Sloveniji, mag. Nina Štros, komentira:

»Ta Greenpeaceova kampanja in tudi številne druge so dokazale, da obstaja množična podpora javnosti pod zahtevo, da Evropa konča prekomerni ribolov. Zaključna pogajanja za izoblikovanje dogovora o reformi skupne ribiške politike EU bodo potekala za zaprtimi vrati, vendar je bistvenega pomena zavedanje politikov, kaj je na kocki. Končati morajo nesmiselno izčrpavanje naših morij in začrtati smer v podporo trajnostnemu ribolovu, ki ima minimalen vpliv na okolje. Če jim spodleti, bo celoten ekosistem nepopravljivo poškodovan in ribištvo kot panoga bo prenehalo obstajati. «

Greenpeace se zavzema za obnovitev staležev do leta 2020, omejitev ribiške flote na trajnostno raven, denarne kazni za države, ki ne bi izvrševale zakonov ter striktno prepoved zavržkov neželenih rib (odmet v morje).

Evropski parlament je na glasovanju v februarju z veliko večino podprl spremembo zakonodaje, ki že desetletja dopušča prekomerni ribolov in nenadzorovano rast evropske ribiške industrije [3]. Na drugi strani pa evropski ministri, z industrijskima velesilama Francijo in Španijo na čelu, reforme zavračajo.

Majhna plovila predstavljajo okoli 80 % evropskega ribiškega sektorja, a se trajnostni ribiči z le 20 % ali manj dodeljenih ribolovnih kvot le težko borijo za preživetje [5].

 

Opombe:

[1] Romunija, Bolgarija, Grčija, Slovenija, Hrvaška, Italija, Španija, Francija in Velika Britanija.

[2] Nemčija, Belgija, Ciper, Nizozemska, Danska, Avstrija, Poljska in Švedska.

[3] Po mnenju Evropske komisije je dve tretjini ribjih staležev prekomerno izlovljenih (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0278:EN:NOT). V Evropi je bila v zadnjem desetletju izgubljena ena tretjina delovnih mest v ribiški industriji (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SPLIT_SEC:2011:0891%2851%29:FIN:EN:PDF).

[4] Evropski ministri oslabili dogovor o ribiški reformi in ogrozili nadaljnja pogajanja, sporočilo za javnost Greenpeace v Sloveniji: http://www.greenpeace.org/slovenia/si/Medijsko-sredisce/zadnje-objave/_svet_ministrov/.

[5] Novembra 2012 so trajnostni ribiči z vse Evrope podpisali skupno deklaracijo s pozivom za pravično ribiško reformo: https://docs.google.com/file/d/0BzJMQ8kN2XRLWXUzVXpocDkzeXc/edit.

 

Kontakt:

Nina Štros – vodja Greenpeace v Sloveniji: 040 871 530, [email protected]

 

Slike: