Ljubljana, 16. Februar 2012 –

Na današnjem rednem zasedanju Vlade RS je potekala razprava o morebitni dodelitvi državnega poroštva za projekt TEŠ 6 v višini 440 milijonov EUR. Vlada naj bi odločitev o podpori zakonu sprejela na prihodnji seji, do takrat pa naj bi resorni minister pripravil poročilo, ki bi služilo kot podlaga za odločanje o poroštvu.

Dobro je, da odločitev o poroštvu ni bila sprejeta že danes, vendar smo v koaliciji Ustavimo TEŠ 6 prepričani, da je en teden za revizijo tako obsežnega projekta, kot je TEŠ 6, odločno premalo. Zato ponovno pozivamo k daljšemu, vsaj šest mesečnemu moratoriju in k ustanovitvi neodvisnega etičnega razsodišča. Na ta način naj se jasno odgovori na vsa odprta ekonomska, okoljska in medgeneracijska vprašanja.

Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da bo vsak zakon ali drug predpis, ki pomembno posega v javne finance ali uresničevanje ciljev ekonomske politike, lahko sprejet le, če ga spremljajo simulacije pričakovanih učinkov tako na javne finance kot na gospodarstvo. TEŠ 6 predstavlja potencialno tveganje tako za gospodarstvo kot za javne finance, zato je tovrstno presojo potrebno opraviti tudi v tem primeru. Simulacije pričakovanih učinkov ni možno pripraviti v enem tednu, zato je nujno, da si Vlada dovolj časa, preden prevzame odgovornost za tveganje, ki ji ga TEŠ 6 prinaša.

Več o koaliciji na www.ustavimotes6.si