Zelena luč za državno poroštvo za degradacijo zdravja ljudi in okolja ter povzročanje narodnogospodarske škode

Ljubljana, 13. julij 2012 – Danes se je s potrditvijo državnega poroštva za TEŠ 6 zaključila že dvakrat prekinjena seja Odbora za finance in monetarno politiko. Seja je bila ponovno sklicana tik pred zdajci, a z bistveno razliko – tokrat predstavniki nevladnih organizacij niso bili med vabljenimi.

Predstavniki organizacij, združenih v okviru pobude Še je čas! [1], ki poziva k zavrnitvi predlaganega zakona o poroštvu, so se ostro odzvali na današnjo odločitev Obora za finance in monetarno politiko DZ, ki je potrdil poroštvo za 440 milijonov EUR kredita, ki ga je za sporen projekt 6. bloka TEŠ-u obljubila Evropska investicijska banka:  »Zdaj je jasno, da niti vlada, niti odbor za finance pri odločanju o poroštvu nikoli nista imela namena tehtati argumentov. Kakšen je bil namen igre zavlačevanja, javnost verjetno nikoli ne bo v celoti izvedela. Gotovo pa je, da gre za nedopustno poigravanje z vsemi tistimi, ki so v razpravi predstavili konkretne in preverjene argumente, in navsezadnje tudi s prebivalci Slovenije, ki bomo morali na svoja pleča nehote prevzeti vso ekonomsko in okoljsko škodo, ki jo bo ta projekt povzročil.«

V pobudi ocenjujejo, da vsaj dva od petih pogojev, ki jih je vlada postavila investitorju za podporo poroštvu, nista izpolnjena – cena lignita ne bo 2,25 EUR/GJ, ampak se bo določala v skladu z zadnjim investicijskim načrtom, ki predvideva dvig iz € 2.25/GJ v 2015 na € 2.71/GJ v 2054; 9 % stopnja donosnosti, ki jo zahteva sektorska politika za področje energetike, pa je daleč od 7,59 %, ki jo je na osnovi pretiranih predpostavk naračunal TEŠ. Seveda se tudi končna cena projekta ni znižala pod 1,3 milijarde EUR.

»Z današnjo odločitvijo so člani odbora pokazali, da jih ne zanima, da TEŠ 6 ni samo najdražja slovenska investicija, ampak je tudi izredno netransparentna, ekonomsko tvegana, predvsem pa izredno škodljiva za zdravje ljudi in okolje na sploh.« 

Kot je znano, je nepravilnosti in sume kaznivih dejanj in korupcije v projektu ugotovila slovenska Komisija za preprečevanje korupcije, v juniju pa je preiskavo o korupciji in konfliktu interesov potrdil tudi Evropski urad za boj proti goljufijam – OLAF.

Poslanci so ostali gluhi tudi za ugotovitve Greenpeaceovega poročila Družbeni strošek energije iz Šoštanja [2], ki ugotavlja, da bo TEŠ 6 v 40 letih delovanja povzročil vsaj 1320 smrtnih žrtev ter med 6,7 in 9,7 milijard evrov škode za narodno gospodarstvo.

»Končna odločitev je sedaj v rokah poslancev DZ, ki pa se morajo nujno zavedati, da bodo v primeru odobritve poroštva morali nase prevzeti tudi osebno odgovornost za vnaprej predvideno razvojno in okoljsko škodo, ki bo posledica te naložbe. Narodno gospodarsko škodo bomo krili vsi davkoplačevalci, hkrati pa bo onesnaženje zraka zaradi emisij iz TEŠ 6 tragično vplivalo na naše zdravje. Šaleška dolina si zasluži resnično ekološko sanacijo, a ta bo mogoča šele takrat, ko na površje ne bo pripeljan noben kilogram lignita več, in ko se bodo vse peči v Termoelektrarni Šoštanj dokončno ugasnile,« še dodajajo v pobudi Še je čas. 

Pobuda Še je čas! je že ob začetku seje 21. junija pred parlamentom organizirala protestni shod, ki se ga je udeležilo tudi 1320 glinenčkov [3], ki ponazarjajo število potencialnih žrtev TEŠ 6. Ker je bila seja prekinjena, so se glinenčki vrnili tja, od koder so prišli – na mestne ulice in trge, kjer nagovarjajo mimoidoče in jih opozarjajo na škodljive posledice TEŠ 6. Poiskali so tudi terapevtsko pomoč pri dr. Milivojeviću, šli na avdicijo v Mini Teater, izkazali solidarnost z upokojenci in postali medij za pesnike na festivalu Mlade rime. Svojo dejavnost nenehno širijo in postajajo kritični nosilci družbenega komentarja v širšem kontekstu; v prihodnosti ne bodo predstavljali le potencialnih žrtev TEŠ 6, ampak vse depriviligirane, hendikepirane in izključene, ki jih je vsak dan več v Sloveniji.

Niti zdaleč še niso izrekli zadnje besede. Njihove najnovejše poteze lahko spremljate na spletni strani www.sejecas.si in na socialnem omrežju Facebook (www.facebook.com/glinencek, www.facebook.com/SeJeCas). 

Slike in ostalo gradivo so dosegljivi na http://www.sejecas.si/downloads/. 

***Kontakt:Tina Čeligoj, [email protected], 040 430 088

 

—Opombe:[1] Več o pobudi Še je čas! na www.sejecas.si. Več o podpornikih, koordinatorjih in avtorjih pobude pa na www.sejecas.si/kdo-smo/.[2] Raziskavo Družbeni strošek energije iz Šoštanja je pripravila organizacija Greenpeace v Sloveniji. Podatki o gospodarskih stroških onesnaženja temeljijo na metodologiji, ki jo je Evropska okoljska agencija (EEA) uporabila v poročilu »Razkrivanje stroškov onesnaževanja zraka zaradi industrijskih objektov v Evropi«. Raziskava o družbenem strošku energije iz Šoštanja je dosegljiva na www.sejecas.si/wp-content/uploads/press/SeJeCas-RAZISKAVA.pdf. [3] Več o poti glinenčkov po Sloveniji: na www.sejecas.si/category/fotke/