Ljubljana, 19. junij – Organizacije in posamezniki, združeni v koalicijo Ustavimo TEŠ 6, smo iz odvetniške pisarne Čeferin v imenu TEŠ prejeli pismo z naslovom »Obratovanje TEŠ 6«

V dopisu so nas pozvali, da nemudoma prenehamo z razširjanjem neverodostojnih podatkov o smrtnih žrtvah in višini gospodarske škode, ki naj bi jo povzročilo obratovanje TEŠ 6. V nasprotnem primeru boste primorani ugled in dobro ime TEŠ zaščititi pred za to pristojnimi organi.

Organizacije in posamezniki, združeni v koalicijo Ustavimo TEŠ 6, ob prejemu pisma opozarjamo, da takšne grožnje nasprotnikom projekta TEŠ 6, ki pripadajo organizacijam in posameznikom civilne družbe, ne predstavljajo moči argumenta, temveč argument moči. V trenutku, ko je ključno, da celotna slovenska družba opravi odprto razpravo in odločitev o največji gospodarski naložbi Slovenije v tem desetletju, se najbolj aktivnim udeležencem te razprave grozi z odškodninskimi tožbami. Za demokratično družbo je takšen strah pred argumenti nesprejemljiv, toliko bolj, če prihaja od gospodarske družbe, ki je posredno v celoti v lasti države.

Na tem mestu se Greenpeace kot avtor poročila odziva predvsem na navedbe v pismu, da je sklicevanje na metodologijo, ki je podlaga poročilu »Družbeni strošek energije iz Šoštanja« zgrešeno in da ugotovitve iz poročila ne predstavljajo uradnega mnenja Evropske komisije oz. drugih organov Evropske unije.

Poudarjamo sledeče:

  1. Evropska agencija za okolje (EEA) je agencija Evropske unije. EEA je novembra 2011 izdala poročilo „Razkrivanje stroškov onesnaževanja zraka iz industrijskih objektov v Evropi.[1]“ Poročilo »Družbeni strošek energije iz Šoštanja« temelji v popolnosti na isti metodologiji. Čeprav je EEA pri izračunu gospodarskih stroškov ocenila število smrti kroničnih obolenj, ki jih je povzročilo onesnaženje, teh ocen ni izdala. Greenpeace je na podlagi dostopnih podatkov o izpustih ter na podlagi metodologije CAFE-CBA 2005, ki jo je uporabila tudi EEA, ocenil posledice, ki jih obratovanje teh lignitnih obratov predstavlja za zdravje ljudi, kot na primer smrt, kronična obolenja ter hospitalizacije. Metodologijo “CAFE-CBA 2005” je naročila EEA, razvilo pa jo je podjetje AEA Group[2].
  2. Celotna metodologija EEA za oceno vplivov onesnaževanja zraka iz industrijskih virov na zdravje je dosegljiva na www.greenpeace.si.
  3. Vse vnesene emisijske vrednosti, tako za TEŠ v letu 2010 kot za simulacijo vplivov TEŠ 6, so pridobljene iz javno dostopnih podatkov na spletni strani TEŠ. Emisijske vrednosti za leto 2010 so izvzete iz letnega poročila BilTEŠ 2010, potencialne emisijske vrednosti za TEŠ6 pa iz Noveliranega investicijskega programa 4 – NIP 4[3].
  4. Niti poročilo niti spremljajoči dokumenti v nobeni besedi ne omenjajo, da gre za uradno mnenje Evropske komisije oz. drugih organov Evropske unije. Evropska agencija za okolje je samostojna inštitucija z mednarodnim ugledom in zaupamo lahko, da v svojih poročilih uporablja preverjene in verodostojne metodologije. Njena naloga je zagotavljati zanesljive in neodvisne informacije o okolju. Je pomemben vir informacij za vse, ki se ukvarjajo z razvojem, sprejemanjem, izvajanjem in ocenjevanjem okoljske politike, in za državljane[4]. Da je dotična metodologija verodostojna, sta v svojih izjavah potrdila tudi predstavnica Agencije za okolje RS ter predstavnik Inštituta za varovanje zdravja.[5]
  5. Tako Greenpeace kot ostale organizacije koalicije Ustavimo TEŠ6 v nobenem trenutku ne nameravamo prenehati s svojim udejstvovanjem v kampanji Še je čas, saj trdno verjamemo, da je uporabljena metodologija ustrezna, verodostojna in da so podatki o emisijskih vrednostih ter drugih tehničnih specifikah uporabljeni pravilno, predvsem pa pridobljeni iz javno dostopnih virov. V kolikor investitor, to je TEŠ, ne navaja resničnih podatkov, je odgovornost njihova.
  6. Prav tako je potrebno omeniti, da nikjer v poročilu niti v spremljajočih dokumentih ne navajamo, da se vpliv na zdravje ljudi in narodno gospodarstvo omejuje samo na Šaleško dolino, saj bi to bila neprimerna in nestrokovna trditev. Onesnaženje zraka zaradi kurjenje lignita v Šoštanju ni omejeno samo na Šaleško dolino, temveč tako kot škoda, nastala narodnemu gospodarstvu zaradi nadaljnjega kurjenja lignita, pada na pleča vseh davkoplačevalcev.

»Objavljeno poročilo navaja šokantne in zelo resne ugotovitve, ki jih ni jemati zlahka. Želeli bi, da nas o potencialnih vplivih kurjenja lignita na onesnaženje zraka in s tem na zdravje obveščajo temu namenjene strokovne inštitucije v RS, a žal temu ni tako. TEŠ je poslovni subjekt, katerega glavna dejavnost je proizvodnja električne energije in ne razmišljanje o družbeni koristi ali škodi njihovega početja. To, da je TEŠ za napad na nevladne organizacije angažiral medijsko razvpito odvetniško družbo Čeferin, pa si lahko prav tako razlagamo po svoje. Izgradnja in obratovanje TEŠ 6 bo povzročalo škodo narodnemu gospodarstvo, njegovo obratovanje bo imelo velike negativne vplive na zdravje ljudi. To so dejstva, ki jih ne more spremeniti nobeno pismo. Čas je, da se začnemo pogovarjati o ugotovitvah poročila, ne pa toliko o tem ali mu verjamemo ali ne.«

Mag. Nina Štros, vodja Greenpeace v Sloveniji

v imenu koalicije Ustavimo TEŠ6 in pobudnic kampanje Še je čas

www.sejecas.si


[1]  “Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe”, November 2011, dostopno na

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/industrial-air-pollution-cost-europe

[2]  Za več informacij si oglejte: http://cafecba.org/reports-on-developing-the-cba-framework/