Pridruži se

Spoštovani: Aleksandra Pivec, Franc Jurša, Jurij Lep, Ivan Hršak, Robert Polnar, Branko Simonovič,

predstavljate stranko, ki v tem mandatu Vlade RS upravlja s slovenskim kmetijstvom in gozdovi – ključnima naravnima viroma in ekosistemoma naše države. Nedavno ste ministrica Pivec dejali, da je hrana strateška surovina vsake države, in da boste v svojem mandatu pripravili zakon o povečanju samooskrbe s hrano. Pravkar se sprejemajo politične odločitve, ki lahko resno in dolgoročno škodujejo prav ekosistemom v vašem varstvu in ovirajo dosego ciljev kmetijske politike, ki bi želela sloneti na povečanju lokalne samooskrbe in blaginji prebivalcev vseh generacij.

Vlada RS je v okviru proti-koronskega paketa že utišala glas varuhov okolja na ta način, da tudi profesionalne organizacije kot je Greenpeace Slovenija, katerim je država posebej prepoznala, da delujejo v javnem interesu in morajo svoje delo in prispevek redno dokazovati, ne izpolnijo novih pogojev za vključitev v postopke izdaje gradbenih dovoljenj. Glede teh sprememb (42. člen proti-koronske novele) je bila vložena tudi pobuda za ustavno presojo.

V torek, 12.5., pa boste imeli poslanci DZ (Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor) sedaj na mizi novelo Zakona o ohranjanju narave, v kateri se bo predlagalo, da se ti nemogoči pogoji postavijo na splošno, tudi za status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave. To pomeni, da bodo morale okoljske organizacije s tem statusom te pogoje izpolnjevati ne samo za sodelovanje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ampak tudi v katerem koli drugem upravnem in sodnem postopku!

Gre za nedopusten napad na varstvo narave, ki dolgoročno krha kvaliteto življenja vseh generacij in ogroža razvoj samooskrbne kmetijske politike.Ni vsaka investicija tudi investicija, ki prinese blaginjo ljudem. Kako naša življenja izboljša betoniranje kmetijskih površin za širjenje avtocestnih pasov, medtem ko je naša samooskrba z zelenjavo in žiti nizka in medtem ko se planet nevarno segreva? S takšno spremembo se na široko odpre vrata gradnjam, zaradi katerih lahko izgubimo nove hektarje kmetijske zemlje in ki lahko škodujejo ključnih naravnih ekosistemom, na katerih stoji blaginja ljudi. Prav epidemija nas je opomnila, kako dragoceni so osnovni gradniki življenja: dostop do pitne vode in kvalitetne hrane, čist zrak, bogati in zdravi gozdovi, in kako pomembno je, da lahko naše ključne ekosisteme tudi zaščitimo pred uničujočimi posegi.

Pozivamo vas, da stranka DeSUS predlagane spremembe Zakona o ohranjanju narave zavrne in se s tem postavite v bran lastnim ciljem kmetijske politike in demokratičnim načelom, ki bi jih naj zastopali.

Katja Podbevšek, vodja Greenpeace Slovenija