Komentar in pričakovanja Greenpeacea glede podnebnih pogovorov

Sharm el-Sheikh, Egipt, 4. november 2022 – Žgoče vprašaje pred prihajajočo 27. konferenco OZN o podnebnih spremembah (COP27) je, ali bodo bogatejše države, ki so zgodovinsko gledalo povzročile več onesnaženja, plačale za izgubo in škodo kot posledico podnebnih sprememb. Medtem, ko potekajo zadnje priprave na konferenco, je Greenpeace izrazil mnenje, da je mogoče doseči znaten napredek, kar zadeva pravico in podporo, ki si jo zaslužijo države, ki so jih pretekle, sedanje in prihodnje vremenske katastrofe najbolj prizadele. Podnebno krizo je mogoče rešiti z znanostjo, solidarnostjo in odgovornostjo, z resničnimi finančnimi zavezami za čisto, varno in pravično prihodnost za vse.

Vrh COP27 je lahko uspešen, če bodo sprejeti naslednji dogovori:

  • Zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za države in skupnosti, ki so najbolj ranljive za podnebne spremembe, za odpravljanje posledic izgube in škode zaradi preteklih, sedanjih in bližnjih prihodnjih vremenskih katastrof z vzpostavitvijo sklada za financiranje odpravljanja izgub in škode.
  • Zagotovitev uresničitve obljube o 100 milijardah ameriških dolarjev v podporo državam z nizkimi dohodki za prilagajanje in krepitev odpornosti na posledice podnebnih sprememb, s čimer bo izpolnjena zaveza bogatih držav z vrha COP26 o podvojitvi finančnih sredstev za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb do leta 2025.
  • Zagotovitev, da bodo vse države sprejele pristop pravičnega prehoda na hitro in pravično opuščanje vsakršne rabe fosilnih goriv, ​​vključno s takojšnjo opustitvijo vseh novih projektov fosilnih goriv, v skladu s priporočili Mednarodne agencije za energijo.
  • Jasen konsenz o tem, da je omejitev dviga globalne temperature na 1,5 °C do leta 2100 edina sprejemljiva interpretacija pariškega podnebnega sporazuma, ter priznanje globalnih časovnic za postopno opuščanje proizvodnje in porabe premoga, plina in nafte, ki so v skladu s ciljem omejitve dviga temperature na 1,5 °C.
  • Prepoznanje vloge narave pri blažitvi posledic podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, kot kulturnega in duhovnega simbola ter kot doma raznolikemu rastlinstvu in živalstvu. Varovanje in obnavljanje narave mora potekati vzporedno s postopnim opuščanjem fosilnih goriv ter z aktivnim vključevanjem avtohtonih ljudstev in lokalnih skupnosti.

Dokument s podrobnejšimi zahtevami Greenpeacea za konferenco COP27 je na voljo tukaj.

Pred podnebno konferenco:

Yeb Sano, izvršni direktor Greenpeacea v jugovzhodni Aziji ter vodja delegacije Greenpeacea, na vrhu COP, pravi:

»Občutek varnosti in upoštevanosti je ključnega pomena za dobro počutje vseh nas in našega planeta. Prav za to bi moralo iti na konferenci COP27, in tudi lahko gre za to, če modo voditelji prevzeli pobudo. Tri ključne sestavine za uspeh – ne le na teh pogovorih, temveč tudi v dejanjih, ki jim bodo sledila – so pravičnost, odgovornost ter finančna pomoč državam, ki so bile v preteklosti, so danes in bodo v prihodnosti najbolj prizadete zaradi podnebne krize. Avtohtona ljudstva, skupnosti na najbolj prizadetih območjih in mladi ponujajo številne rešitve in modrosti. Manjka le še pripravljenost bogatih, onesnažujočih držav in korporacij na ukrepanje, vsekakor pa vedo, kaj je potrebno storiti.

Če svetovni voditelji ponovno ne bodo kos svoji nalogi, bo globalno gibanje, na čelu z avtohtonimi ljudstvi in mladimi, še naprej raslo, a danes, pred začetkom konference COP27, še enkrat pozivamo voditelje, naj okrepijo svoja prizadevanja za izgradnjo zaupanja in oblikovanje načrtov, ki jih potrebujemo, in naj izkoristijo priložnost, da s skupnimi močmi poskrbijo za skupno blaginjo ljudi in planeta.«

Ghiwa Nakat, izvršna direktorica Greenpeace na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki (MENA), pravi:

»Katastrofalne poplave v Nigeriji in Pakistanu, ob hkratni suši v Afriškem rogu, jasno kažejo, zakaj je ključnega pomena doseči dogovor, ki bo upošteval izgubo in škodo, ki so jo utrpele prizadete države. Bogate države in zgodovinski onesnaževalci morajo sprejeti svojo odgovornost in poplačati izgubljena življenja, razdejane domove, uničene pridelke in možnosti za preživljanje.

Konferenco COP27 moramo izkoristiti za spremembo miselnosti in prepoznanje potrebe po sistemskih spremembah, da zagotovimo boljšo prihodnost za ljudi na globalnem jugu. Ta konferenca predstavlja priložnost, da naslovimo krivice iz preteklosti in vzpostavimo namenski sistem podnebnega financiranja, katerega sredstva bodo zagotavljale države, ki so zgodovinsko gledano najbolj onesnaževale in povzročale največ emisij. Takšen sklad bi zagotavljal odškodnine za ranljive skupnosti, ki jih je opustošila podnebna kriza, jim omogočal, da se hitro odzivajo na podnebne katastrofe in si opomorejo po njih, ter jim pomagal pri poštenem in pravičnem prehodu v odporno in varno prihodnost na temeljih obnovljivih virov energije.«

Rainbow Warrior 'United for Climate' Tour in the Mediterranean.
Mladi podnebni aktivisti s transparenti kampanje ‘Združeni za podnebno pravičnost’ na krovu Rainbow Warriorja v Sredozemskem morju. (c) Greenpeace

Melita Steele, začasna programska direktorica Greenpeace Afrika, pravi:

»Konferenca COP27 je ključen trenutek za to, da resnično prisluhnemo mnenjem držav globalnega juga in odločitve sprejemajo na njihovi podlagi. Od kmetov, ki se borijo z nedelujočim prehranjevalnim sistemom, in skupnosti, ki se borijo proti pohlepnim in umazanim velikanom fosilnih goriv, do lokalnih in avtohtonih gozdnih skupnosti ter malih ribičev, ki se branijo pred velikimi korporacijami – Afričani se upirajo onesnaževalcem, in morate nam prisluhniti.

Tudi same afriške države morajo preseči zgolj zahteve po podnebnem financiranju ter svoja gospodarstva usmeriti stran od širitve fosilnih goriv in kolonialne dediščine ekstraktivizma. Namesto tega morajo spodbujati alternativno družbenoekonomsko usmeritev, ki bo temeljila na razmahu čiste, obnovljive energije, katere glavni cilj bo zaščita narave za izboljšanje blaginje prebivalcev naše celine.«

KONEC


Opombe:

Greenpeace na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki (MENA) je 2. novembra pred prihajajočim vrhom COP objavil novo poročilo: Living on the edge –The Implications of Climate Change for Six Countries in the Middle East North Africa Region (»Življenje na robu – posledice podnebnih sprememb za šest držav na Bližnjem vzhodu v Severni Afriki«).

Greenpeaceova delegacija bo v Egiptu od 6. novembra, predstavniki pa bodo na voljo za komentarje. Za vprašanja se prosimo obrnite na Gaby Flores, [email protected].

Za vprašanja medijev se obrnite na:

Pisarna Greenpeace International: [email protected], +31 (0) 20 718 2470 (na voljo 24 ur na dan)