Ljubljana, 27. marec 2024: Zaradi podnebne krize si prihodnosti brez vetrne energije ne moremo privoščiti, zato podpiramo predlagano Uredbo o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav. Vsi nadaljnji projekti v Sloveniji se morajo začeti pri lokalnemu prebivalstvu, ki mora biti vključeno v vse faze novih projektov. Predlagana spodbuda je pomemben del večje sestavljanke vetrne prihodnosti Slovenije. Vlado pozivamo, naj nadaljuje korake za razvoj vetrnega potenciala Slovenije in se prednostno posvetu razvoju vetrne energije v Sloveniji na način, ki v ospredje postavi lokalne skupnosti na območjih z vetrnim potencialom.

V Greenpeace Slovenija odločno podpiramo izkoriščanje vetrnega potenciala v Sloveniji, saj zagovarjamo prehod na 100 % obnovljive vire energije. Pri izkoriščanju vetrnega potenciala smo še vedno na repu držav Evropske unije. Če torej želimo v Sloveniji doseči podnebno nevtralnost do leta 2040, se v prihodnosti ne moremo zanašati zgolj na izkoriščanje sončne energije.

Vladno Uredbo o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav zato podpiramo, obenem pa poudarjamo, da bo pri uvajanju projektov vetrne energije v prihodnje potreben celovitejši pristop, še posebej pri vključevanju lokalnega prebivalstva v vse faze projekta. Hkrati pa se strinjamo s pomisleki občin, da se mora tovrstna nadomestila urejati sistemsko in se tako zagotovi, da lahko občine na nadomestilo računajo dolgoročno, preko mandata trenutne vlade. 

Lokalni prebivalci so bili pri umeščanju dosedanjih vetrnih projektov večinoma izključeni iz deležniških pogovorov in načrtovanja. Izkušnje iz tujine in tudi številne študije kažejo, da je prav vključevanje lokalnega prebivalstva že od prvih faz projekta ključno za prepoznavanje razvojnega potenciala lastnih regij s strani lokalnega prebivalstva in nenazadnje tudi za njegovo uspešnost. 

Lena Penšek, Greenpeace Slovenija: »Edini način umeščanja v prostor je sodelovanje z lokalnimi prebivalci, pri čemer naj tem prebivalcem vetrna energija prinašati jasne koristi. Država in investitorji morajo pri izvajanju projektov nasloviti vse skrbi in pomisleke lokalnega prebivalstva, zato vse, ki načrtujejo nove projekte, pozivamo, naj bo odprta in jasna komunikacija z lokalnim prebivalstvom prvi korak. Od postavitve prve vetrnice v Sloveniji je minilo deset let, v tem obdobju smo postavili le dve dodatni vetrnici. Ne pozabimo, zakaj to delamo podnebna kriza je tukaj in zdaj. Še enega takšnega obdobja si Slovenke in Slovenci, predvsem pa mlajše generacije, preprosto ne moremo privoščiti.« 

V Greenpeace Slovenija podpiramo oblikovanje decentraliziranih sistemov stoodstotno obnovljive energije, ki skupnostim proizvajajo lastno čisto energijo. Na vseh ravneh odločanja bi se moralo spodbujati lokalno prebivalstvo k prepoznavanju potenciala v njihovih občinah ter jim predstaviti tudi vse možne modele aktivnega vključevanja v strukture odločanja, lastništva in upravljanja z vetrno energijo v njihovi občini. Zadružni model je zagotovo ena najprimernejših oblik vključevanja lokalnega prebivalstva, saj je moč odločanja porazdeljena med člane enakomerno, ne glede na lastniški delež. Poleg demokratizacije energetskega sistema pa prinaša še številne druge koristi, kot npr. skrb za skupnost in ranljive skupine, pa tudi nižje položnice za lastnike in dolgoročno stabilne cene energije. 

Pričakujemo tudi, da bo Vlada Republike Slovenije v luči nadaljnjih korakov izkoriščanja potenciala vetrne energije čimprej izdala Akcijski načrt za ‘namenska območja’ obnovljivih virov energije (ang. “go-to zones”). S tem Akcijskim načrtom se bodo začrtala prednostna področja umeščanja vetrne energije, zato mora načrt upoštevati vnaprej zakonsko določeno minimalno oddaljenost od naselij, ter hkrati prioritizirati umeščanje vetrnega potenciala na degradirana območja

Ob tej priložnosti pozivamo državo in investitorje, naj pri svojih prizadevanjih za pospešitev uvajanja sončnih in vetrnih elektrarn in pri načrtovanju novih projektov, upoštevajo Deset ključnih korakov do hitrejših in pravičnejših postopkov izdaje dovoljenj za učinkovito promocijo sončne in vetrne energije, ki jih je razvil CAN Europe ter prevedla in povzla delovna skupina za trajnostno energetiko v okviru mreže Plan B za Slovenijo. 

Kontakt:

Lena Penšek, [email protected]