İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişinin yaşadığı dev bir metropol ve Avrupa’nın en kalabalık şehri. Bu nüfusa neredeyse nüfusuna yakın sayıda turist ve uluslararası ve geçici koruma altındaki yabancılar da eklendiğinde, Türkiye’nin gıda tüketiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiren İstanbul’un nasıl beslendiği, ekolojik ve toplumsal sürdürülebilirlik başta olmak üzere çok yönlü olarak tartışılmaya ve araştırılmaya muhtaçtır.

Bu rapor, İstanbul’un nasıl beslendiğini, gıda tedarik zincirini incelerken nasıl beslenmesi gerektiği hakkında yapılan tartışmaları ve örnek uygulamaları da aktarmakta, alternatif gıda tedarik sistemleri içinden bu kadar büyük bir metropol için toplumsal ve ekolojik olarak en sürdürülebilir olanlarının altını çizmektedir.

İstanbul Nasıl Beslenir?: Üretici Pazarları Odağında Alternatifler ve Olanaklar