Kırklareli Dokuzhöyük Bölgesi’nde önerilen kömürlü termik santralin kurulacağı tarım topraklarının tarımsal açıdan değerlendirilmesi.

Trakya Bölgesi tarımsal potansiyeli yüksek olan en önemli tarım topraklarına sahip bölgelerimizden olması nedeniyle “Tarımsal Sit Alanı” olarak koruma altına alınmalıdır. Kömürlü Termik santral projesini kapsayan alanın tümü için yapılan arazi ve laboratuvar sonuçları da bu gerçeği desteklemektedir ve bu alan mutlak tarım toprağı niteliğindedir.

Çeşitli bilim insanlarının daha önceki çalışmalarıyla ortaya konan termik santrallerin çevreye, suya, toprağa, bitkiye, hayvana ve insan sağlığına yaptığı etkiler dikkate alınarak iyi nitelikli ve verimli tarım topraklarının korunmasına özen gösterilmelidir. Proje alanı toprakları mutlak tarım toprağıdır ve tarım toprağı olarak kullanılması gerekmektedir.

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Kirklarelide-Termik-Santral-Tehlikesi