Zonguldak Havzasında, kömür üretimi ve ona bağlı diğer faaliyetlerin 1990’lardan itibaren hızlanan özelleştirmelerle birlikte gerilediği görülmektedir. Zonguldak’ın kömürle başlayan endüstriyel faaliyetleri ve buna bağlı gelişen sosyal hayatı bu gelişmelerden büyük oranda etkilenmiştir. Bölgede istihdam olanaklarının ciddi anlamda azalıyor olması; Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı kömür çıkarma faaliyetlerinin özel sektöre devredilmesi ile madencilik gibi emek yoğun bir sektörde, işçilerin çalışan haklarında ve çalışma koşullarında sıkıntılar yaşanması; diğer sektörlerin çeşitlilik göstermemesi nedeniyle insanların çok ciddi riskler altında kaçak ocaklarda çalışmak durumunda kalması, bölgenin sosyo-ekonomik gelişiminde tarihsel bir rol oynamış kömür sektörünün bölge insanı için artık bir gelecek vaat etmediği sonucunu doğurmaktadır.

Zonguldak’ta Kömür Endüstrisinin Şehrin Ekonomik ve Toplumsal Yapısı Üzerindeki Etkisi Raporu’nun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.