WOLONTARIUSZE GREENPEACE

Działania Greenpeace oparte są w dużej mierze na zaangażowaniu i niesamowitej energii naszych wolontariuszy i wolontariuszek. Działają oni w ramach grup lokalnych w swoich miastach oraz biorą udział w działaniach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Zobacz, na czym polega wolontariat w Greenpeace!


Co można robić w ramach wolontariatu Greenpeace?

Zbierać podpisy. Greenpeace to organizacja prowadząca liczne kampanie, m.in. na rzecz zmiany prawa, by lepiej chroniło środowisko. Częścią tych kampanii jest szukanie szerokiego społecznego poparcia. Nasi wolontariusze i wolontariuszki docierają do osób, które popierają nasze działania i zbierają od nich podpisy pod petycjami czy listami.

Zbieranie podpisów przez wolontariuszy  na Przystanku Woodstock

Przygotowywać happeningi. Greenpeace działa między innymi poprzez informowanie opinii publicznej o ważnych problemach i wyzwaniach, przed którymi stoi planeta. Jednym ze sposobów na dotarcie do ludzi jest działanie w przestrzeni publicznej. Na przykład happeningi – takie jak wrocławskie wydarzenie przypominające o wybuchu elektrowni w Czarnobylu.


Brać udział w festiwalach. Nasi wolontariusze i wolontariuszki biorą często udział w letnich festiwalach muzycznych – takich jak Przystanek Woodstok, Open’er, Ostróda czy SlotArt. Prowadzą tam warsztaty, dostarczają energię słoneczną do ładowarek uczestników festiwalu, odpowiadają na pytania związane z działaniami Greenpeace, zbierają podpisy lub organizują wielkie obrazy z ludzi. A przy tym - dobrze się bawią.

Elektrownia słoneczna Greanpeace na Przystanku Woodstock

Tworzyć. Czasem spotkania grup lokalnych przypominają zajęcia plastyczne. Wycinamy, szyjemy, konstruujemy, a najczęściej bierzemy do ręki farby. Nasze banery same się nie namalują.

Wolontariuszki trzymające transparent "Zatrąb dla Puszczy" na tle Ministerstwa Środowiska

Udzielać się w mediach. Greenpeace jest organizacją, która chętnie i często opowiada o swoich działaniach i wartościach, które za nimi stoją. Czasem - szczególnie, gdy w grę wchodzą wydarzenia lokalne i aktywność wolontariuszy - w imieniu organizacji przemawiają wolontariusze. Przygotowują oni również materiały prasowe na temat wybranych działań grup lokalnych.

Wolontariuszki w studio radiowym

Grupy lokalne organizują również pokazy filmowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, stoiska informacyjne.

Każda grupa ma koordynatora lokalnego, który jest osobą kontaktową dla nowych wolontariuszy, wprowadza ich w działania organizacji i czuwa nad sprawną organizacją działań lokalnych.

Greenpeace oferuje również szkolenia, spotkania i warsztaty podnoszące kwalifikacje wolontariuszy. Jeśli tylko bliskie są Ci nasze wartości, bez względu na wiek, zawód, wykształcenie i zainteresowania – znajdziesz u nas coś dla siebie!

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wolontariuszka koordynuje powstawanie obrazu ludzi na Przystanku Woodstock