Какво още можеш да направиш?

Можеш да направиш много! Споделяй нашите информационни страници, подписвай петициите ни и се включвай в нашите демонстрации. Разказвай за нашите общи каузи на приятелите си, на колегите си и на съседите си. Промяната можем да направим, ако сме заедно! Включи се сега!

Стани част от „Грийнпийс“ – България

Има различни начини, по които можеш да станеш част от нашето семейство. Ние действаме с надежда и решителност! Променяме невъзможното! Ние сме хора точно като теб от цял свят, но сме свързани помежду си и заедно предприемаме смели действия за промяна. Включи се сега!

#ВключиСе #ВъзобновяемаЕнергия #СмениЕнергията Вода или въглища? Поискай мнението на партийните лидери

Водните ни ресурси са уязвими на климатичните промени, а въглищното произвеждане на енергия допълнително подклажда проблема и носи риск от…

Направи нещо!