Публикации

Конференция на ООН за изменението на климата в Мадрид COP25

ноември 2019

Трансформиране на волята на хората в политически действия Очаквания на “Грийнпийс” за двадесет и петата конференция, посветена на проблема, декември 2019 Въпреки явните и влошаващи се поражения върху света, както…

Глифозат – пестицид, опасен за околната среда

ноември 2017

До: Румен Порожанов, Министър на земеделието, горите и храните

Не подкрепяйте неработещата система

май 2017

Настоящата хранителна система не работи. Всички виждаме примерите за това как системата ежедневно въздейства по отрицателен начин на хората и земеделските производители, на планетата и животните. Започваме да осъзнаваме, че…

Неоникотиноидните пестициди и рисковете за околната среда:

януари 2017

Целта на този доклад е да сравни и обобщи научните доказателства, публикувани след 2013-та година, които изследват въздействието на неоникотиноидите върху нецелеви организми и да ги събере на едно място,…

Развенчаване на митове: неоникотиноидните пестициди не водят до по-високи добиви в селското стопанство

януари 2017

Един от източниците, върху които се основава решението за изключение от забраната за употреба на неоникотиноидни пестициди, е изготвен по поръчка на пестицидното лоби.

Екологично производство на домати

декември 2016

Домати се отглеждат в целия свят и безспорно са една от най-популярните зеленчукови култури.

Неоникотиноидите – масовите убийци на пчелите

юни 2016

Какво представляват неоникотиноидите?

План Б (Plan Bee)

май 2016

През последните години, в Европа и Северна Америка се отчита драстичен спад на популациите от диви и отглеждани пчели.

Нови техники на генното инженерство

април 2016

Европейската комисия се е заела със задачата да реши дали генетично модифицирани организми (ГМО), които са били произведени чрез набор от нови техники за растителна селекция, трябва да бъдат изключени…

„Бремето на пчелите“: Защо пчелите се нуждаят от нашата помощ и защо ние трябва да им помогнем

април 2016

Пчелите са смятани за „цариците на биоразнообразието“, но пчелните популации продължават да намаляват в резултат на сбърканата индустриализирана земеделска система, която интензивно използва химикали и разчита на големи монокултурни площи.…

Пионери в екологичното земеделие

февруари 2016

Екологичното земеделие е единственото решение за глобалната криза с опрашителите и селското стопанство.

Как екологичните решения могат да процъфтят

ноември 2015

Производството на ябълки и овощарството като цяло са един от най-химически интензивните сектори от европейското селско стопанство.

Рутинната употреба на пестициди в производството на ябълки в ЕС

октомври 2015

Тестове на „Грийнпийс”: Коктейли от пестициди в ябълките, продавани в супермаркетите

Проблеми на индустриалното земеделие

септември 2015

За повечето от нас, когато чуем думата „земеделие“, в съзнанието ни изникват образи на зелени полета, малки сладки селски къщи и пухкави овце. Реалността не може да бъде по-различна. Често…

Седем принципа на екологичното земеделие

май 2015

Визията на „Грийнпийс“ за храна и земеделие.

Пестицидите и нашето здраве – повод за нарастващо безпокойство

май 2015

От 1950 г. насам, населението на Земята се е удвоило, но в същото време площта на обработваемата земя, която се използва за изхранването на тези хора, се е увеличила едва…

Упадъкът на пчелите

март 2015

Преглед на факторите, които поставят опрашителите и земеделието в Европа в опасност

Декларация на крайбрежните рибари

март 2013

Ние, непромишлените рибари и събирачи на черупчести мекотели в Европа сме се събрали, за да обсъдим нашето тежко положение и да отправим молба към вземащите решения в Европейския съюз (ЕС)…