„Грийнпийс“ цели да опазва и възстановява природното богатство и екосистемите, най-важни за климата и биологичното разнообразие. В световен мащаб организацията се занимава с проблемите на горите, океаните, производството на храна. „Грийнпийс“ – България се фокусира върху развитието на устойчиви земеделие и рибарство, които опазват биологичното разнообразие и създават по-малко парникови емисии.