Задълбочен поглед

Запознай се с наши доклади, коментари и анализи по темата
Конференция на ООН за изменението на климата в Мадрид COP25

ноември 2019

Трансформиране на волята на хората в политически действия Очаквания на “Грийнпийс” за двадесет и петата конференция, посветена на проблема, декември 2019 Въпреки явните и влошаващи се поражения върху света, както…

Глифозат – пестицид, опасен за околната среда

ноември 2017

До: Румен Порожанов, Министър на земеделието, горите и храните С настоящото писмо Ви молим да подкрепите налагането на пълна забрана върху употребата на глифозат, както и въвеждането на мерки, които…

Не подкрепяйте неработещата система

май 2017

Настоящата хранителна система не работи. Всички виждаме примерите за това как системата ежедневно въздейства по отрицателен начин на хората и земеделските производители, на планетата и животните. Започваме да осъзнаваме, че…

Неоникотиноидните пестициди и рисковете за околната среда

януари 2017

Целта на този доклад е да сравни и обобщи научните доказателства, публикувани след 2013-та година, които изследват въздействието на неоникотиноидите върху нецелеви организми и да ги събере на едно място,…

Развенчаване на митове: неоникотиноидните пестициди не водят до по-високи добиви в селското стопанство

януари 2017

Един от източниците, върху които се основава решението за изключение от забраната за употреба на неоникотиноидни пестициди, е изготвен по поръчка на пестицидното лоби.

Екологично производство на домати

декември 2016

Домати се отглеждат в целия свят и безспорно са една от най-популярните зеленчукови култури.

Позиция за опазване на китовете във връзка с предстоящата среща на Международната Китоловна Комисия, 24-28 октомври, 2016

октомври 2016

До:МОСВ Предстои срещата на Международната Китоловна Комисия (IWC), която ще се проведе в Словения на 24-28 октомври. Очаква се срещата да бъде напрегната – с опити да се прекрати мораториума…

Неоникотиноидите – масовите убийци на пчелите

юни 2016

Неоникотиноидите са сравнително нов клас инсектициди. Пуснати са на пазара през втората половина на 90-те години. Най-популярните неоникотиноиди са три: имидаклоприд, тиаметоксам и клотианидин. Има и някои други, но те…

План Б (Plan Bee)

май 2016

През последните години, в Европа и Северна Америка се отчита драстичен спад на популациите от диви и отглеждани пчели. Този доклад ще ви представи проблемите и възможните решения, свързани с…

Нови техники на генното инженерство

април 2016

Европейската комисия се е заела със задачата да реши дали генетично модифицирани организми (ГМО), които са били произведени чрез набор от нови техники за растителна селекция, трябва да бъдат изключени…

„Бремето на пчелите“: Защо пчелите се нуждаят от нашата помощ и защо ние трябва да им помогнем

април 2016

Пчелите са смятани за „цариците на биоразнообразието“, но пчелните популации продължават да намаляват в резултат на сбърканата индустриализирана земеделска система, която интензивно използва химикали и разчита на големи монокултурни площи.…

Пионери в екологичното земеделие

февруари 2016

Екологичното земеделие е единственото решение за глобалната криза с опрашителите и селското стопанство.

Как екологичните решения могат да процъфтят

ноември 2015

Производството на ябълки и овощарството като цяло са един от най-химически интензивните сектори от европейското селско стопанство.

Рутинната употреба на пестициди в производството на ябълки в ЕС

октомври 2015

Резултати от тестове на 126 проби от ябълки, от които 109 произведени по конвенционален начин, а останалите – биологични.

Пристрастеността на Европа към пестицидите:

октомври 2015

Докладът изследва употребата на синтетични химически пестициди в Европа и тяхното въздействие върху околната среда. Това въздействие е широкоразпространено и безмилостно, и включва деградацията на някои жизненоважни екосистемни услуги.

Проблеми на индустриалното земеделие

септември 2015

За повечето от нас, когато чуем думата „земеделие“, в съзнанието ни изникват образи на зелени полета, малки сладки селски къщи и пухкави овце. Реалността не може да бъде по-различна. Често…

Седем принципа на екологичното земеделие

май 2015

Храната е живот. Това, което отглеждаме и ядем, поддържа тялото ни. Укрепва общността, към която принадлежим. Определя, може би повече от всичко друго, нашето съществуване – като хора.

Пестицидите и нашето здраве – повод за нарастващо безпокойство

май 2015

От 1950 г. насам, населението на Земята се е удвоило, но в същото време площта на обработваемата земя, която се използва за изхранването на тези хора, се е увеличила едва…

Упадъкът на пчелите

март 2015

Докладът дава препоръки, базирани на научни изследвания, с които да бъдат защитени и възстановени пчелните популации в Европа.

Декларация на крайбрежните рибари

март 2013

Апел на рибарите към Европейския съюз за защита на дребния риболов