„Грийнпийс“ – България 
Адрес: Гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов“ №24, партер

Деница Петрова – ръководител на екипа в България
[email protected]

Меглена Антонова – ръководител на кампаниите
[email protected]

Десислава Микова – координатор кампания „Климат и енергия“
[email protected]

Балин Балинов – координатор кампания „Енергийни решения“
[email protected]

Габриела Петкова – координатор доброволци
[email protected]

Божидар Николов – координатор комуникация
[email protected]
Информация за медии