„Грийнпийс“ – България 

ул. „Кръстьо Сарафов“ №24, партер, София

M: 0896 62 88 08

 

Деница Петрова – ръководител екип

denitza.petrova@greenpeace.org

Меглена Антонова – координатор кампания „Климат и енергия“

meglena.antonova@greenpeace.org

Десислава Микова – координатор кампания „Климат и енергия“

desislava.mikova@greenpeace.org

Балин Балинов – координатор кампания „Енергийни решения“

balin.balinov@greenpeace.org

Габриела Петкова – координатор доброволци

gabriela.petkova@greenpeace.org

Божидар Николов – координатор комуникация

bojidar.nikolov@greenpeace.org