Нашата кампания

Задълбочен поглед

Запознай се с наши доклади, коментари и анализи по темата
Избери водата

март 2021

Предстоящите парламентарни избори в България ще се състоят на фона на предизвикателен период за обществото ни, белязан от здравна, социална, икономическа и климатична криза. Темата за водата обединява много от…

Мръсното завещание на въглищата – научен доклад

март 2021

Научният доклад „Мръсното завещание на въглищата“ представя какво се случва с водите и въздуха в резултат от използването на въглища за производство на енергия в ТЕЦ „Бобов дол“.Проучването на „Грийнпийс“…

The Dirty Legacy of Coal – science report

март 2021

The science report The Dirty Legacy of Coal reveals what happense with the waters and the air as a result of the use of coal for energy generation in Bobov…

Преизползването: решение на кризата с пластмасата

ноември 2020

В отговор на глобалната екологична криза, нарастващото движение – Революция на преизползването (#ReuseRevolution) – вече намира реални и иновативни решения, фокусирани върху повторната употреба на устойчиви материали, вместо пластмасата за…

#ReuseRevolution е отговорът на кризата с пластмасата

ноември 2020

Замърсяването с пластмаса е навсякъде. Започвайки като токсични изкопаеми горива, достигайки от плажовете в Югоизточна Азия чак до отдалечения Антарктида, корпоративната култура за изхвърляне нанася вреда на общности, животни като…

Износ на отпадъци: сметището е затворено

септември 2020

Индустриализираните страни са източник на по-голямата част от износа на пластмасови отпадъци и най-големите вносители се намират в Азия. Повечето пластмасови отпадъци се състоят от опаковки, фолио и платнища.

Приливна вълна от пластмасови отпадъци

септември 2020

В днешната публикация засягаме 2 основни теми: приноса на туристическия отрасъл към пластмасовото замърсяване и следствията от пластмасовото замърсяване върху водите.

Дрехи: синтетика отвън и вътре в тялото

август 2020

На пръв поглед тъканите, изработени от синтетични влакна, имат много предимства. Те са евтини, изсъхват бързо и се оформят по тялото. Те обаче са се превърнали в изделия за еднократна…

Вкусни пластмасови хапки

юли 2020

Ефектите от неконтролируемото производство на пластмаса върху околната среда вече не могат да се пренебрегват. Последствията за човешкото здраве са по-слабо познати – от добива на суровини до изхвърлянето на…

История на пластмасата

юли 2020

Още с масовото си навлизане в бита от 60-те години на миналия век, въздействията на пластмасата върху околната среда и здравето предизвикват тревоги сред учените и обществото. С кампанията „Свободни…

Атлас на пластмасата 2020 г. – факти и данни за света на синтетичните полимери

юли 2020

Представяме българското издание на Атлас на пластмасата – съвместен труд на международното гражданско движение Break Free From Plastic и фондация Heinrich Böll. Атласът разкрива множество непознати и тъмни страни на…

Защо продуктите за еднократна употреба не са опция за бъдещето

юни 2020

Замърсяването с пластмаса е глобална заплаха. Благодарение на обществения натиск по цял свят, много компании започват да разбират, че носят отговорност за това замърсяване.

Становище относно изменение в Правилника на Министерството на околната среда и водите

април 2020

Становище на За Земята и „Грийнпийс“ – България относно изменение в Правилника на Министерството на околната среда и водите – идеята е да се създаде нова дирекция с наименование „Оперативен център за контрол“, която „да реши острите кризи в управлението на околната среда от последните няколко месеца“ – липса на контрол…

Конференция на ООН за изменението на климата в Мадрид COP25

ноември 2019

Трансформиране на волята на хората в политически действия Очаквания на “Грийнпийс” за двадесет и петата конференция, посветена на проблема, декември 2019 Въпреки явните и влошаващи се поражения върху света, както…