Пластмасата за еднократна употреба  ни задушава. Тя не „изчезва“, а само се разпада до микроскопични частици (микропластмаса) и по този начин попада в почвата, във въздуха, във водата, в храната. Пластмасовите отпадъци нараняват и убиват животни, а ефектите от натрупването на микропластмаса в човешкия организъм все още не са известни…