Нашата визия

Решение има! „Грийнпийс“ – България смята, че е редно да се спре използването на пластмасови торбички, както и на опаковки, сламки и други пластмасови изделия за еднократна употреба. Същото важи и за използването на микропластмасови частици в козметичните продукти. Само до преди няколко десетки години такива продукти дори не са съществували, а са се използвали техните еквиваленти за многократна употреба – стъклени бутилки, метални съдове и прибори, платнени торбички и други. Такива все още се произвеждат и не ни коства нищо да се сдобием с такива. Първоначалното вложение е нищожно в сравнение със сумите, давани за еднократните продукти. Следващият път, когато отивате до магазина, на разходка или на почивка, помислете.

Нашата кампания

Задълбочен поглед

Запознай се с наши доклади, коментари и анализи по темата
Избери водата

март 2021

Предстоящите парламентарни избори в България ще се състоят на фона на предизвикателен период за обществото ни, белязан от здравна, социална, икономическа и климатична криза. Темата за водата обединява много от…

Мръсното завещание на въглищата – научен доклад

март 2021

Научният доклад „Мръсното завещание на въглищата“ представя какво се случва с водите и въздуха в резултат от използването на въглища за производство на енергия в ТЕЦ „Бобов дол“.Проучването на „Грийнпийс“…

The Dirty Legacy of Coal – science report

март 2021

The science report The Dirty Legacy of Coal reveals what happense with the waters and the air as a result of the use of coal for energy generation in Bobov…

Становище относно изменение в Правилника на Министерството на околната среда и водите

април 2020

Становище на За Земята и „Грийнпийс“ – България относно изменение в Правилника на Министерството на околната среда и водите – идеята е да се създаде нова дирекция с наименование „Оперативен център за контрол“, която „да реши острите кризи в управлението на околната среда от последните няколко месеца“ – липса на контрол…

Конференция на ООН за изменението на климата в Мадрид COP25

ноември 2019

Трансформиране на волята на хората в политически действия Очаквания на “Грийнпийс” за двадесет и петата конференция, посветена на проблема, декември 2019 Въпреки явните и влошаващи се поражения върху света, както…